Print

Privacy

Cookieverklaring

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘het stadsbestuur': Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem, met zetel te August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0216.769.462.
‘Gebruiker’, ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met het stadsbestuur via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uwlokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heeft u technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

3. Welk nut hebben deze cookies?

Het stadsbestuur wil u zo goed mogelijk informeren over welke cookies zij gebruikt.

 • _ga
  Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.
 • _gat
  Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

Als u de website van het stadsbestuur wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

 • Bij browser Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
  In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
  Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
  Klik op ‘OK’.
 • Bij browser Mozilla Firefox
  Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uwbrowser en klik vervolgens op ‘Opties’.
  Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
  Klik op ‘OK’.
 • Bij browser Google Chrome
  Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
  Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
  Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
 • Bij browser Safari
  Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
  Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
  Klik ‘Save’.

Formulieren

U kan contact opnemen met het stadsbestuur via daartoe voorziene contactformulieren (bijvoorbeeld om een algemene vraag te stellen, maar ook om documenten op te vragen). De gegevens die u ons daarbij bezorgt worden uitsluitend aangewend om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden niet overgemaakt aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. U heeft steeds het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten schrappen.

E-mails

Indien u via de e-mailadressen vermeld op deze site contact opneemt met het stadsbestuur deelt u ons bepaalde informatie mee (uw e-mailadres, naam ed), zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Deze informatie wordt niet medegedeeld aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. Gelieve ons indien mogelijk te contacteren via de relevante e-mailadressen. Voor een algemene vraag kan u ook steeds terecht op info@scherpenheuvel-zichem.be. Uw persoonlijke gegevens worden niet verder verwerkt in een contactlijst, tenzij u hier zelf uitdrukkelijk om vraagt. U kan in dat geval uw gegevens steeds inkijken en aanpassen indien nodig.

Externe sites

De site legt links naar externe websites. Onze bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn enkel van toepassing op onze eigen site en breidt zich niet uit naar het verwerken van persoonlijke gegevens op deze externe sites. Wij adviseren u daarom altijd de bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op die sites na te kijken en hen eventueel te contacteren.

Meer info

Voor meer informatie i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze site kan u zich steeds wenden tot de informatie- en communicatiedienst, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel of per mail: informatiedienst@scherpenheuvel-zichem.be.