Vrijwillige burenbemiddelaars gezocht !

Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door goed opgeleide vrijwilligers.

Meer info

Verkeersregeling tijdens de jaarlijkse kermis in Scherpenheuvel.

Ook dit jaar zijn er tijdens de kermisperiode verschillende verkeersmaatregelen van kracht. Een overzicht van de maatregelen vind je in het bijgevoegde bestand. Hou er rekening mee dat er binnen de afgesloten gebieden niet mag geparkeerd worden. De bevoorrading van handelszaken kan dus enkel buiten deze periodes gebeuren.

Meer info

Brandfase geel in Antwerpse en Limburgse brandgevoelige gebieden: wees voorzichtig

Momenteel geldt code geel voor de bos- en natuurgebieden van de provincie Antwerpen en Limburg.
De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Voor onze gemeente heeft dit betrekking op het Merode-gebied.

Meer info

Opheffing politiebesluit droogte

De maatregelen tegen waterverspilling (zie eerder bericht) zijn niet langer van kracht.

Het politiebesluit dat op 22 juni 2017 werd genomen naar aanleiding van de aanhoudende droogte werd op 1 juli 2017 opgeheven.

Meer info

Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep.
Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Meer info

Noodcentrales nu ook bereikbaar via app

Op 23 juni 2017 werd de applicatie “112 BE” voorgesteld. Via deze app kunnen burgers in nood hulp inroepen van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van noodoproepen. Uiteraard kunnen burgers de noodcentrales ook nog altijd via een klassieke telefonische oproep bereiken, via de vaste telefoon of per gsm.

1 app, 3 hulpdiensten

Meer info

Opheffing code oranje

Door de gewijzigde weersituatie kondigt  het agentschap Natuur& Bos code groen af voor alle Vlaams-Brabantse bos- & natuurdomeinen.

Er is dus voorlopig geen bijzonder risico op brandgevaar in de natuurgebieden van Vlaams-Brabant.

Meer info

Maatregelen tegen waterverspilling

In deze tijd van droogte is het heel belangrijk om geen onnodig water te verspillen.

Meer info

Festival Survival Tips

Heb jij een drukke festivalzomer gepland? Zo overleef je gezond:

Meer info

Vogelgriep: 2 nieuwe besmettingen bij hobbyvogels – verbod op pluimvee- en vogelmarkten en andere verzamelingen met pluimvee

Er zijn opnieuw besmettingen met hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij 2 hobbyhouders.

Meer info

Pagina's