Afvalkalender 2018

afvalkalender 2018

In jouw brievenbus tijdens de kerstvakantie

Meer info

Dierenwelzijn en vuurwerk

dierenwelzijn en vuurwerk

Voor het welzijn van onze dieren wordt vuurwerk best niet of zo weinig mogelijk gebruikt. Het veroorzaakt stress en elk jaar zijn er dieren die uit schrik weglopen of ontsnappen uit de weide. Ook niet-ontploft vuurwerk houdt risico’s in voor mens en dier.

Meer info

HERINNERING! Zone 30 in Scherpenheuvel en Zichem!

In het centrum van Scherpenheuvel en Zichem geldt al geruime tijd een snelheidsbeperking van 30 km/u. Aan de invalswegen staan borden die het begin van de zone 30 aangeven en op de weg zijn stickers aangebracht die de bestuurders attent moeten maken op de snelheidsbeperking van 30 km/u.

We stellen echter vast dat tal van bestuurders zich niet houden aan deze snelheidsbeperking.

Meer info

Blijf actief in de winter. Bewegen is makkelijker dan je denkt.

Als je meer beweegt, heb je minder risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Het remt dementie af. Het geeft je een heerlijk ontspannen gevoel én een gezonde vermoeidheid. Ideaal voor een goede nachtrust. Weinig redenen dus om niet te bewegen.

De winter staat voor de deur en de dagen zijn korter. Laat dat geen excuus zijn om in je zetel te blijven zitten. Want bewegen is gemakkelijker dan je denkt. En je voelt je er beter door in je vel.

In een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, zie je in de bewegingsdriehoek.

Meer info

Openbaar onderzoek in het kader van de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 53 van de Atlas der Buurtwegen van Zichem en bijhorend rooilijnplan.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 53 van de atlas der buurtwegen van Zichem, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2017. Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem van vrijdag 24 november 2017 tot en met zondag 24 december 2017.

Meer info

Inschrijvingen kerstvakantie 2017 - 2018

De inschrijvingen voor de kerstvakantie gaan van start op maandag 4 december vanaf 18.00u.

Alle info hierrond kan je terugvinden in onze kerstfolder.

De papieren versie van de folder is eind november beschikbaar in het stadhuis, GC den egger, het OCMW, de bibliotheek en sporthal Scherpenheuvel.

Veel plezier in de vakantie!

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Meer info

Wees voor één keer loslippig! Aanvaard geen geweld in je relatie! Praat er over!

25 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen.  Internationaal wordt dan stilgestaan bij het grootste geweldsprobleem waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd, huiselijk geweld, het geweld dat achter de voordeur plaatsvindt en onze samenleving in haar kern treft.

De bekende cijfers bij politie en justitie zijn alarmerend.  In 2013 kwamen in België 162 mensen om het leven als een gevolg van partnergeweld. (Dat zijn bijna drie doden per week!)

Meer info

Twee jaar Peeterskasteel

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel bestaat twee jaar. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het centrum, maar Caritas International, met de steun van vele anderen, werkt verder om de bewoners goed op te vangen.

Meer info

Parkeerinrichtingsplan Houwaartstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het beurtelings parkeren in de Houwaartstraat af te schaffen. Er werd een nieuw parkeerinrichtingsplan opgemaakt. Op dit plan zijn de maximaal mogelijke parkeervakken in de Houwaartstraat opgetekend, rekening houdende met de private inritten. In het voorjaar 2018 zal een aannemer deze parkeervakken, bij wijze van proef, uitzetten op het terrein om te bekijken of alle parkeerplaatsen haalbaar zijn. Bewoners kunnen naar aanleiding van de proefbelijning eventuele opmerkingen overmaken aan de dienst Mobiliteit.

Meer info

Identificatie en registratie katten

Chip en registreer je kat

Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn.

Meer info

Pagina's