Zichemseweg 2 weken afgesloten voor doorgaand verkeer

Van maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari wordt de Zichemseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Meer info

Studeren in de bib

Net zoals de voorbije blok- en examenperiodes kan je ook nu weer terecht in de bibliotheek in Averbode om te studeren.

In de bibliotheek wordt er een stille ruimte ter beschikking gesteld waar je jezelf in alle rust kan voorbereiden op je examens. Tijdens alle openingsmomenten van de bib kan je in dit lokaal terecht.

Meer info

Opgelet! Glunderyoga fout in voorjaarsbrochure

Glunderyoga

De leeftijden van de glunderyoga in de voorjaarbrochure zijn foutief.

Hieronder de correcte uren per leeftijd:

  • Lessenreeks 7 - 11 jarigen: 13.30 u. - 14.30 u.
  • Lessenreeks 4 - 6 jarigen: 14.45 u. - 15.30 u.

Als bijlage kan u de flyer terugvinden.

 

Meer info

Klink jij mee op het nieuwe jaar?

Eerste nieuwjaarsreceptie voor onze inwoners

Meer info

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Na het overdonderende succes van de vorige jaren, slaan De DrugLijn en Stichting tegen Kanker weer de handen in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Meer info

Voorjaarsbrochure vrije tijd 2020

Alle activiteiten voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar vind je vanaf nu handig en overzichtelijk samen gebundeld in een nieuwe brochure van de vrijetijdsdiensten. In deze eerste editie ontdek je wat er te doen is van januari tot en met april 2020.

Meer info

Fictieve incasso... echte oplichting!

klein bedrieglijk afval

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

Meer info

Opmaak beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Meer info

Hulpverleningszone verkoopt brandweervoertuigen en -materiaal!

Hulpverleningszone Oost gaat over tot de verkoop van verschillende voertuigen en materieel. Dit brandweermaterieel wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. 

Meer info

Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 31 (Messelbroek) - openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het gedeeltelijke verplaatsen van een gemeenteweg, meer bepaald voetweg nr. 31 van de atlas der buurtwegen van Messelbroek, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2019. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem van donderdag 21 november 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019.

Meer info

Pagina's