Windpokken in het opvangcentrum

Er werd een uitbraak van windpokken onder de bewoners vastgesteld. Windpokken is natuurlijk een relatief onschuldige kinderziekte die iedereen wel doormaakt. Er worden tijdelijk enkele maatregelen getroffen om het risico op verspreiding te minimaliseren.

Meer info

Oranje sticker op overvolle afvalcontainers

EcoWerf vraagt inwoners om deksels te sluiten

Meer info

Opendeurdag in het opvangcentrum

Op zondag 10 juli tussen 13 u. en 18 u. organiseert Caritas International in samenwerking met het wijkcomité “Achter de meule” (Rozenstraat en Lobbense Molenweg) een prettige kijk achter de schermen in en rond het kasteel.

Meer info

Opvang voor asielzoekers in Scherpenheuvel wordt voorlopig niet afgebouwd

Door de aanhoudend lage instroom van nieuwe asielzoekers komt er marge vrij om het opvangnetwerk, dat werd opgezet in het ganse land, terug af te bouwen. De Ministerraad keurde op 3 juni een afbouwplan goed, waarbij al 6.500 plaatsen worden afgebouwd. Het opvangcentrum in het Peeterskasteel werd niet opgenomen in dit plan, wat betekent dat het opvangcentrum verder blijft werken zoals oorspronkelijk voorzien.

Meer info

Het opvangcentrum op Facebook

Wist je dat het opvangcentrum voor vluchtelingen ook een eigen Facebookpagina heeft? Like en blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in het centrum.

Meer info

Theo Francken brengt bezoek aan asielcentrum Scherpenheuvel

Op dinsdag 5 januari bracht Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een bezoek  aan het asielcentrum in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Dit bezoek kwam er naar aanleiding van de kritiek die het stadsbestuur uitte op het verplichte spreidingsplan voor asielzoekers.

Meer info

Vaakgestelde vragen over de vluchtelingen

De stad en Caritas International kregen de afgelopen weken veel vragen over de opvang van de vluchtelingen in onze gemeente, zowel tijdens de infoavond als via mail, telefoon of persoonlijke contacten. We willen de antwoorden op een aantal van deze vragen voor u bundelen.

Meer info

Infovergadering biedt antwoorden op vragen van inwoners

Op woensdag 28 oktober organiseerde het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem i.s.m. Fedasil en Caritas een infoavond in GC den egger. Ruim 400 inwoners gingen in op de uitnodiging en stelden er hun vragen en uitten hun bezorgdheden.

Meer info

Gezinnen uit oorlogsgebied worden opgevangen in Scherpenheuvel-Zichem

In de loop van november zullen de eerste vluchtelingen toekomen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Caritas International zal daar een opvangcentrum uitbaten dat gezinnen uit Syrië, Afghanistan en Irak onderdak biedt. Deze opvang biedt een antwoord op een dringende nood tijdens deze humanitaire crisis.

Meer info

Stuurgroep Scherpenheuvel-Zichem bereidt komst asielzoekers voor

De stuurgroep die werd opgericht door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem buigt zich over de opvang van vluchtelingen in het Peeterskasteel. De ministerraad besliste vorige week dat op die locatie asielzoekers zullen worden opgevangen.

Meer info

Pagina's