Scherpenheuvel-Zichem stapt in alarmsysteem BE-Alert

Het stadsbestuur besliste om in te stappen in de alarmeringstool BE-Alert van het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Dit systeem waarschuwt meteen iedereen die ingeschreven is op het systeem op het moment dat er een noodsituatie is in Scherpenheuvel-Zichem.

Meer info

Stad overlegt over site De Vijvers

De eigenaar van domein De Vijvers in Averbode sloot recent de parking af en plaatste poorten aan de ingangen van het domein. Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem startte een overleg op over de site van De Vijvers in Averbode om praktische oplossingen te zoeken voor de parking en de toegangsroute voor de ijskarren.

Meer info

Maak komaf met de schorskever Letterzetter.

schorskever de Letterzetter afvallende schors

Massaal sterven onze fijnsparrenbossen af want de Letterzetter rukt op. Blijf niet bij de pakken zitten en zet jouw bos om naar een kwalitatief bos met een zekere opbrengst in de toekomst.

Meer info

Start bedevaartseizoen: centrum afgesloten op zon- en feestdagen.

Op woensdag 1 mei start in Scherpenheuvel het bedevaartseizoen. Vanaf die dag wordt op zon- en feestdagen het centrum van Scherpenheuvel verkeersvrij gemaakt van 7u30 ’s morgens tot 23u30 ’s avonds. Dit gebeurt op dezelfde manier als andere jaren, tot en met zondag 8 september.

Meer info

Tersana: bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector

Tersana bodemsaneringstocht

Het fonds werd in december 2018 door de Vlaamse Regering erkend. Door deze erkenning kunnen bedrijven uit de sector, die geconfronteerd worden met bodemverontreiniging, hun saneringsplicht overdragen aan Tersana.
De bedrijven genieten dan een financiële tussenkomt vanuit de overheid en kunnen hun saneringszorg overlaten aan de deskundigen van Tersana. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit  uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Meer info

Bijzondere sociale lening Vlaams Woningfonds

De rentevoet voor de sociale woonleningen van het Vlaams Woningfonds is gedaald tot een vaste rentevoet van 2 % en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.

Andere belangrijke voordelen van de woonlening van het Vlaams Woningfonds zijn de volgende:

Meer info

Opgepast voor valse e-mails en websites!

Phishing is fraude via het internet waarbij oplichters gevoelige informatie (gebruikersnaam, wachtwoord, kredietkaartnummer, bankkaartcode, …) van je proberen te verkrijgen via valse e-mails en websites.

Deze oplichters geven zich onder meer uit voor nutsbedrijven, supermarkten, banken,  en zelfs overheids- of politiediensten. Het is dus belangrijk om steeds alert te zijn!

Meer info

Inventarisatie en actualisatie woningbestand

De stad is sinds 2017 bezig met de inventarisatie en actualisatie van het woningbestand. De bedoeling is om op termijn tot een meer correcte, evenwichtige en billijke verdeling te komen van de belastingen (onroerende voorheffing) die geheven wordt op vastgoed. De stad wil hierdoor een eind maken aan een onevenwichtigheid in het systeem waarbij b.v. iemand die een nieuwbouwwoning plaatst veel meer zou moeten betalen dan iemand die een bouwvallig pand gaat renoveren tot een woning van een vergelijkbaar comfortniveau als dat van een nieuwbouw.

Meer info

Geen zin om aan te schuiven? Vraag je documenten online aan!

Voorbeeld van een IntelliStamp met de code, het referentienummer en het webadres waar het document gecontroleerd kan worden.

Scherpenheuvel-Zichem maakt gebruik van een digitale stempel of ‘IntelliStamp’ die attesten van een wettelijke digitale handtekening voorziet én zijn legale waarde behoudt bij het printen. Deze innovatie betekent zowel voor burgers als ambtenaren een grote uitsparing van tijd en moeite.

Met je E-ID en elektronische kaartlezer ontvang je attesten meteen na aanvraag en kan je ze zelf thuis afdrukken of digitaal doorsturen.

Meer info

Opvangcentrum Peeterskasteel blijft open tot 30 juni 2019.

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel bestaat sinds november 2015 en zou zijn deuren sluiten op 30 september 2018. De ministerraad besliste nu  om het opvangcentrum alsnog open te houden en dit tot 30 juni 2019. Caritas International bereidt zich voor op het heropstarten van hun werking.

Meer info

Pagina's