Carnaval in Zichem van 26.02 tot 01.03

Van zondag 26.02 tot woensdag 01.03 viert Zichem carnaval.
Op zondag is er de jaarlijkse carnavalstoet. Het parcours is parkeer- en verkeersvrij en gaat als volgt: Ernest Claesstraat - Markt - Pater R. vd Wouwerstraat - Pater Beckxstraat - Markt - Kranenburgstraat - Oranjestraat - Pater R. vd Wouwerstraat - Veststraat - Kranenburgstraat - Markt - Markt - Pater R. vd Wouwerstraat.

Alle verkeer in het centrum van Zichems is verboden vanaf 11u tot na de opruimwerken van de stoet. De invalswegen worden afgesloten op volgende plaatsen:

Meer info

Carnavalstoet Keiberg op 25.02

Op zaterdag 25.02 is er de jaarlijkse carnavalstoet op de Keiberg. Dit brengt een gewijzigde verkeerssituatie met zich mee.
Van 13u tot 14u en van 15u30 tot na de opruimwerken is alle verkeer verboden in de Lobbensestraat, tussen de kruispunten met de Tiensestraat en de IJsbergstraat.
Van 13u tot 16u is het verboden te parkeren in de Weg Messelbroek ter hoogte van het voetbalveld van de Keiberg.

Meer info

Kom kennismaken met het toekomstbeeld voor Demer- en Laakvallei

Demer in Zichem

Geïnteresseerd in de toekomst van de Demer- en Laakvallei?

Je bent hartelijk welkom op volgende infomarkten:

Meer info

Animatoren en hoofdanimatoren zomer 2017

In de zomervakantie organiseert de jeugddienst weer een heleboel activiteiten. Voor de begeleiding van o.a. Knuffelpas, Grabbelpas, Plein op Wielen en onze speelpleinwerking zijn we op zoek naar een  heleboel enthousiaste jongeren.

Meer info

Jobstudenten

Ben je nog op zoek naar een vakantiejob? Wij zijn op zoek naar enthousiaste jobstudenten om in de grote vakantie onze diensten te versterken.

Meer info

Vormingsaanbod 'Goed Gevormd!' - EHBO

De jeugddienst organiseert vanaf 2017 een open vormingsaanbod voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Iedereen die geïnteresseerd is in een bepaalde vormingssessie, kan hieraan deelnemen. Ongeacht of je actief bent in het jeugdwerk binnen de gemeente of niet.

Meer info

Vacature voor uitbating van 2 ijskarren aan de Abdij van Averbode

In Averbode zijn er twee standplaatsen met abonnement vacant voor ijskramen.

Meer info

Infoavond verhuren

Wonen aan de Demer organiseert op donderdag 30 maart 2017 een infoavond over verhuren.

Meer info

Provinciale groepsaankopen voor dak-en zoldervloerisolatie en zonnepanelen

groepsaankoop dak- en zoldervloerisolatie en zonnepanelen

De provincie Vlaams-Brabant start in de loop van 2017 in samenwerking met een aantal regionale organisaties de provinciale campagne ‘Energieke daken’.

Meer info

Ophokplicht voor alle pluimvee in het hele land, ook voor particulieren!

Ophokplicht voor alle pluimvee in het hele land

Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Meer info

Pagina's