Vormingsaanbod 'Goed Gevormd!' - Brandpreventie- en bestrijding

De jeugddienst organiseert vanaf 2017 een open vormingsaanbod voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Iedereen die geïnteresseerd is in een bepaalde vormingssessie, kan hieraan deelnemen. Ongeacht of je actief bent in het jeugdwerk binnen de gemeente of niet.

Meer info

Fietssuggestiestroken in Zichem.

Het Agentschap Wegen en Verkeer brengt fietssuggestiestroken aan in Zichem tussen het station en de rotonde. Het eerste deel (tussen het station en de kerk) werd reeds uitgevoerd; het tweede deel volgt nadat de toplaag van het wegdek tussen de kerk en de rotonde vernieuwd is. Eén van de volgende dagen volgt het opnieuw aanbrengen van de deels door de stroken bedekte zebrapaden en de aanduiding van de zone 30 op het wegdek.

Meer info

Ligt jouw perceel in jachtgebied?

Jager

Heel wat tuinen of andere eigendommen liggen in jachtgebied, zonder dat de eigenaars daar zelf van op de hoogte zijn. Via www.geopunt.be kan je dit nakijken en eventueel jouw perceel laten 'uitkleuren'.

Meer info

Wielerwedstrijd Dwars door het Hageland op 5 augustus: verkeersmaatregelen.

Op zaterdag 5 augustus passeert de wielerwedstrijd "Dwars door het Hageland" in Scherpenheuvel-Zichem.

De koers komt vanuit Rillaar onze gemeente binnen via Hoensberg - Houwaartstraat - Oude Tiensebaan om zo richting Bekkevoort te gaan. In deze straten geldt er die dag een parkeerverbod van 9u tot 15u.

Meer info

Openbaar onderzoek Orange Belgium voor het plaatsen van 2 zendmasten

Orange Belgium heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van 2 zendmasten. De aanvraag heeft als adres August Nihoulstraat 74 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem met als kadastrale gegevens 1ste afdeling Scherpenheuvel, sectie A nr. 254L.

De aanvraag ligt van 28.07.2017 tot en met 26.08.2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening, op volgend adres : August Nihoulstraat 13 - 15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Meer info

Bericht openbaar onderzoek ontwerp wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie Okselaar

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld m.b.t. het ontwerp "wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie Okselaar".

Het dossier ligt tijdens de openingsuren ter inzage van het publiek van 23.08.2017 tot 23.10.2017 bij de stedelijke dienst ruimtelijke ordening en bij de stedelijke bibliotheek.

Meer info

Beweging voor kinderen en jongeren

De sportdienst organiseert verschillende lessenreeksen voor kinderen en jongeren.

In de sessies 'Kiezel en druppel' en 'Rots en water' gaan we aan de hand van spel en beweging werken rond sociale vaardigheden. we dagen de kinderen uit om creatieve oplossingen te zoeken waarbij ze leren omgaan met winnen en verliezen.

Meer info

Vrijwillige burenbemiddelaars gezocht !

Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door goed opgeleide vrijwilligers.

Meer info

Verkeersregeling tijdens de jaarlijkse kermis in Scherpenheuvel.

Ook dit jaar zijn er tijdens de kermisperiode verschillende verkeersmaatregelen van kracht. Een overzicht van de maatregelen vind je in het bijgevoegde bestand. Hou er rekening mee dat er binnen de afgesloten gebieden niet mag geparkeerd worden. De bevoorrading van handelszaken kan dus enkel buiten deze periodes gebeuren.

Meer info

Brandfase geel in Antwerpse en Limburgse brandgevoelige gebieden: wees voorzichtig

Momenteel geldt code geel voor de bos- en natuurgebieden van de provincie Antwerpen en Limburg.
De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Voor onze gemeente heeft dit betrekking op het Merode-gebied.

Meer info

Pagina's