Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma - Programmatische Aanpak Stikstof

PAS-programma aanpak stikstof

Het PAS-programma heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Meer info

Geen zin om aan te schuiven? Vraag je documenten online aan!

Voorbeeld van een IntelliStamp met de code, het referentienummer en het webadres waar het document gecontroleerd kan worden.

Scherpenheuvel-Zichem maakt gebruik van een digitale stempel of ‘IntelliStamp’ die attesten van een wettelijke digitale handtekening voorziet én zijn legale waarde behoudt bij het printen. Deze innovatie betekent zowel voor burgers als ambtenaren een grote uitsparing van tijd en moeite.

Met je E-ID en elektronische kaartlezer ontvang je attesten meteen na aanvraag en kan je ze zelf thuis afdrukken of digitaal doorsturen.

Meer info

Verspilling water verboden in de provincie Vlaams-Brabant

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verbiedt in de ganse provincie. Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

Meer info

Kruispunt Prattenborgstraat/August Nihoulstraat afgesloten wegens heraanleg.

Het kruispunt van de Prattenborgstraat en de August Nihoulstraat wordt heraangelegd. Omwille van de verzakte klinkers wordt er geopteerd om de straatstenen te vervangen door uitgewassen beton.

 

Meer info

Activeren van de schattingscommissie naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden

De aanhoudende droogte heeft heel wat schade aangericht bij de land- en tuinbouwsector. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen.

Meer info

Nachtelijk transport van grote onderdelen van 2 windturbines in

Deze week worden de eerste grote onderdelen van de nieuwe windturbines die Aspiravi bouwt langsheen de E314 op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort, met nachtelijke transporten aangeleverd. Van zodra alles op de werf geleverd is en ook de kraan is opgebouwd, wordt de eigenlijke opbouw van de windturbines aangevat.

Meer info

Activatie noodnummer 1722

Het KMI voorspelt noodweer. Daarom heeft de FOD Binnenlandse zaken beslist om vanaf 17u (07.08.2018) het nummer 1722 te activeren.

Meer info

Gemeente en OCMW samen op weg naar integratie…

Eva Poelemans en Hilde Venstermans

Gemeente en OCMW hebben een gemeenschappelijk algemeen directeur en financieel directeur en zetten alweer een belangrijke stap op weg naar integratie.

Meer info

GEZOCHT: Vrijwillige burenbemiddelaars

Van oktober tot en met december 2018 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Meer info

Pagina's