Print

Evenementenloket: aanvraag toelatingen

Meldingsplicht

Wie van plan is om iets te organiseren in onze stad moet dit aanvragen via het evenementenformulier. Via dit formulier wordt de evenementencel van de stad op de hoogte gebracht van de georganiseerde activiteit. Er wordt dan nagegaan of voor deze activiteit bijkomende (veiligheids)maatregelen getroffen moeten worden en welke stedelijke vergunningen er noodzakelijk zijn.

Wat mag je momenteel organiseren?

Kleine evenementen

Tot en met 30 september 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 200 personen binnen of 400 personen buiten.

Vanaf 1 oktober 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 500 personen binnen of 750 personen buiten.

De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn toegelaten. De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen:

 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • de klanten, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, tenzij gedurende het eten, drinken, aan tafel of aan de bar zitten, en tenzij tijdens private bijeenkomsten (bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen);
 • het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof door het personeel is verplicht.

In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting, of een deel ervan, onmiddellijk gesloten te worden.

Grotere evenementen zonder CST

Voor zover geen toepassing gemaakt wordt van het CST (Covid Safe Ticket), gelden onderstaande regels voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die:

 • binnen worden georganiseerd voor een publiek tussen 200 personen (vanaf 1 oktober 500 personen) en 3000 personen
 • buiten worden georganiseerd voor een publiek tussen 400 personen (vanaf 1 oktober 750 personen) en 5000 personen

Deze evenementen dienen volgende regels te respecteren:

 • De regels van social distancing;
 • Bezoekers dragen een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve op evenementen buiten, voor zover het publiek verplicht is te blijven zitten en dit zolang de persoon zit;
 • Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen dienen de striktere horeca regels gerespecteerd te worden (mondmaskerplicht, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, geen bediening aan de bar, 1,5m afstand tussen de tafelgezelschappen, …);
 • In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de minimale regels gerespecteerd te worden (informatie over de geldende preventiemaatregelen, mondmasker, handhygiëne,…;
 • De voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van het CERM, en desgevallend het CIRM, moet worden verkregen.

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing indien de organisatoren ervoor kiezen om het Covid Safe Ticket te gebruiken.

Opgelet!

Het volstaat niet om enkel het (online) evenementenformulier in te dienen.

Elke organisator moet ook een draaiboek toevoegen waarin duidelijk vermeld staat hoe de richtlijnen, die van toepassing zijn op het evenement, concreet toegepast zullen worden. Indien je het online evenementenformulier gebruikt, moet je dit draaiboek in rubriek G opladen.

Voor bepaalde activiteiten (zie boven) moet verplicht het CERM-certificaat toegevoegd worden aan de aanvraag.