Print

Leegstand

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem staat voor tal van uitdagingen. Eén daarvan is ervoor zorgen dat er een betaalbaar, kwalitatief én voldoende ruim woningaanbod is. Zowel voor wie wil huren als voor wie wil kopen. Geen gemakkelijke opdracht nu de huur- en verkoopprijzen stijgen en de bouwgrond schaarser wordt. Daarom wil de stad langdurige leegstand aanpakken en eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie. 

Wonen aan de Demer staat in voor de inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen in Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest.

Wat is leegstand?

Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de vergunde functie.

Om vast te stellen of een woning leegstaat zijn er heel wat indicaties:
•    inschrijving bevolkingsregister
•    uitzicht woning
•    verbruiksgegevens 
•    …

Deze lijst is niet-limitatief en elke indicatie kan aangegrepen worden om aan te tonen dat een woning of gebouw leeg staat.

Leegstand wordt steeds ter plaatse vastgesteld door een bevoegd persoon.

Je wordt op de hoogte gesteld van deze vaststelling door een aangetekende administratieve akte.

Tegen de vaststelling van leegstand kan je binnen 30 dagen (datum poststempel) in beroep gaan door een beroepsschrift tegen ontvangstbewijs of aangetekend te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit bezwaarschrift volgende gegevens:
•    Naam indiener bezwaar
•    Gegevens belast goed
•    Bewijsstuk(ken) die het bezwaar ondersteunen

Wanneer een woning of gebouw in het leegstandsregister opgenomen werd dan zal je na 1 jaar op de inventaris heffing-plichtig worden.

Het belastingtarief bestaat uit drie categorieën:

•    Gebouw of woonhuis
•    Kamer
•    Elk overig gebouw

De heffing is progressief. Ze gaat dus omhoog naargelang het aantal jaren dat het goed op de inventaris staat.

Uiterlijk drie maanden na het verzenden van het aanslagbiljet kan bezwaar worden ingediend tegen de heffing. Dit gebeurt tegen afgiftebewijs of aangetekend en gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Indien gewenst kan u ook gehoord worden.

Onder sommige voorwaarden kan vrijstelling van de leegstandsheffing bekomen worden. Deze vrijstellingen vindt u in de uitgebreide brochure of het heffingsreglement.

Voor al je vragen over leegstand, contacteer Wesley Coomans, tel: 0471 850 381.