Print

Orgaandonatie

Omschrijving

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Wanneer u zich laat registreren als orgaandonor draagt u actief bij tot het terugdringen van de wachtlijst waardoor "orgaan schaarste" verminderd wordt. Er is een tekort aan orgaandonoren.

Voorwaarden

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen uw organen na uw dood verwijderd worden, tenzij:

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.
Procedure

Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf uw instemming of weigering tot orgaandonatie laten registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. 

De gemeente stuurt het formulier door naar het Rijksregister. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Meer info

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij:

  • Anita Van Haelst: 013 35 24 34
  • Nadia Bruyninckx: 013 35 24 33
  • Natasja Verboven: 013 35 24 35
  • Shiva Afshoon: 013 35 24 50
  • Manuela Veekmans: 013 35 24 36