Print

Hoeveel betaal je?

De ouderbijdrage dekt alle verblijfkosten. Ze wordt berekend conform de bepalingen van Kind & Gezin. 

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind. Voorschools, naschools en op woensdagnamiddag wordt er gerekend per begonnen half uur. De bijdrage bedraagt 1,20 euro per begonnen half uur.

Op schoolvrije dagen en vakanties hanteren we de volgende 3 tarieven:

  • 4 euro: voor een periode van minder dan 3 uren
  • 6 euro: voor een periode tussen 3 en 6 uren
  • 10 euro: voor een periode van 6 of meer uren

Ook voor gezinnen die gebruik maken van de combinatie met grabbelpas, knuffelpas en sport zijn deze tarieven van toepassing.

Kortingen

Wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig gebruik maken, wordt een korting van 25% toegestaan op de ouderbijdragen.
De korting is niet van toepassing op boetes en andere extra aanrekeningen.

Boetes

Met betrekking tot de vakantiewerking en schoolvrije dagen wordt, bij niet-tijdige annulatie, de gemeentelijke retributie, verschuldigd voor het gebruik van Baloe verhoogd met 3 euro voor een halve dag en met 6 euro voor een volledige dag.

Tijdens de vakantieperiodes start een voormiddag om 7 u. en eindigt om 14 u. stipt. Een namiddag start om 12 u. en eindigt om 19 u. stipt. Binnen deze 2 periodes bepaal je zelf wanneer je jouw kind(eren) brengt en/of afhaalt. Dit met een minimum van 2 uren aaneensluitende opvang, met uitzondering van activiteiten voor grabbelpas, knuffelpas en sport. Wanneer bovenstaande voorwaarden niet worden gerespecteerd wordt een boete aangerekend van 3 euro voor een halve dag en 6 euro voor een hele dag.