Print

Uittreksel uit geboorteakte

Omschrijving

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Procedure

U kunt een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Bedrag

Het afleveren van een uittreksel uit de geboorteakte is gratis.

Meer info

Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij:

  • Eefje Devos: 013 35 24 32
  • Sebastiaan Degeest: 013 35 24 31
  • Marina Van Gelder: 013 35 24 30