Print

Uittreksel uit echtscheidingsakte

Omschrijving

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Procedure

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Bedrag

Voor een uittreksel uit de echtscheidingsakte worden geen kosten aangerekend.

Meer info

Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij:

  • Eefje Devos: 013 35 24 32
  • Sebastiaan Degeest: 013 35 24 35
  • Marina Van Gelder: 013 35 24 30