Print

Attest van leven

Omschrijving

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.
Procedure

Naargelang uw situatie kunt u het bewijs van leven aanvragen aan:

 • de dienst Bevolking van uw gemeente
 • de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kunt u het levensbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen?
 • Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

  Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.
 • U neemt uw identiteitskaart mee.

  Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart
Bedrag

Het afleveren van een bewijs van leven is gratis.

Meer info

Indien u nog vragen heeft kan u hiermee steeds terecht bij:

 • Anita Van Haelst: 013 35 24 34
 • Nadia Bruyninckx: 013 35 24 33
 • Natasja Verboven: 013 35 24 35
 • Shiva Afshoon: 013 35 24 50
 • Manuela Veekmans: 013 35 24 36