Opvang van gezinnen uit oorlogsgebied in het Peeterskasteel

Caritas International baat een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen uit in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Deze opvang biedt een antwoord op een dringende nood tijdens deze humanitaire crisis.

Op deze pagina centraliseren we alle informatie, zodat je gemakkelijk het verloop kan volgen.

Opvangcentrum Peeterskasteel blijft open tot 30 juni 2019.

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel bestaat sinds november 2015 en zou zijn deuren sluiten op 30 september 2018. De ministerraad besliste nu  om het opvangcentrum alsnog open te houden en dit tot 30 juni 2019. Caritas International bereidt zich voor op het heropstarten van hun werking.

Meer info

Twee jaar Peeterskasteel

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel bestaat twee jaar. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het centrum, maar Caritas International, met de steun van vele anderen, werkt verder om de bewoners goed op te vangen.

Meer info

1 jaar Peeterskasteel

Infovergadering brengt stand van zaken

Meer info

Vluchtelingen onderhouden het groen in Scherpenheuvel-Zichem

Het stadsbestuur en vzw De Vlaspit  slaan de handen in elkaar om vluchtelingen via werk en opleiding te integreren in de samenleving.

Meer info

Windpokken in het opvangcentrum

Er werd een uitbraak van windpokken onder de bewoners vastgesteld. Windpokken is natuurlijk een relatief onschuldige kinderziekte die iedereen wel doormaakt. Er worden tijdelijk enkele maatregelen getroffen om het risico op verspreiding te minimaliseren.

Meer info

Opendeurdag in het opvangcentrum

Op zondag 10 juli tussen 13 u. en 18 u. organiseert Caritas International in samenwerking met het wijkcomité “Achter de meule” (Rozenstraat en Lobbense Molenweg) een prettige kijk achter de schermen in en rond het kasteel.

Meer info

Opvang voor asielzoekers in Scherpenheuvel wordt voorlopig niet afgebouwd

Door de aanhoudend lage instroom van nieuwe asielzoekers komt er marge vrij om het opvangnetwerk, dat werd opgezet in het ganse land, terug af te bouwen. De Ministerraad keurde op 3 juni een afbouwplan goed, waarbij al 6.500 plaatsen worden afgebouwd. Het opvangcentrum in het Peeterskasteel werd niet opgenomen in dit plan, wat betekent dat het opvangcentrum verder blijft werken zoals oorspronkelijk voorzien.

Meer info

Het opvangcentrum op Facebook

Wist je dat het opvangcentrum voor vluchtelingen ook een eigen Facebookpagina heeft? Like en blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in het centrum.

Meer info

Theo Francken brengt bezoek aan asielcentrum Scherpenheuvel

Op dinsdag 5 januari bracht Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een bezoek  aan het asielcentrum in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Dit bezoek kwam er naar aanleiding van de kritiek die het stadsbestuur uitte op het verplichte spreidingsplan voor asielzoekers.

Meer info

Vaakgestelde vragen over de vluchtelingen

De stad en Caritas International kregen de afgelopen weken veel vragen over de opvang van de vluchtelingen in onze gemeente, zowel tijdens de infoavond als via mail, telefoon of persoonlijke contacten. We willen de antwoorden op een aantal van deze vragen voor u bundelen.

Meer info

Pagina's