Print

Een speelstraat organiseren

Omschrijving

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • minstens 2/3 van de bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten
 • minimaal 3 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken), die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan. De peters en meters zijn vrijwilligers, zij staan in voor het plaatsen en weghalen van de hekken, houden toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn contactpersoon voor bewoners en stadsdiensten. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de spelende kinderen
Procedure
 • Om uw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dient u een aanvraag in bij de gemeente.

 • Wens u in uw straat een speelstraat te organiseren?
  Lees dan eerst de richtlijnen.
  Om uw straat in te richten als speelstraat vult u het aanvraagformulier in.
  Indien het de eerste aanvraag betreft, laat u eveneens het enquêteformulier invullen door de betrokken bewoners.
  Wanneer er in de daaropvolgende jaren opnieuw een speelstraat ingericht wordt, zal de verkeersdienst beslissen of een nieuwe enquête nodig is. 
  Het volledige dossier bezorgt u voor 1 juni aan de verkeersdienst. 

  Na de bespreking door het college van burgemeester en schepenen wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht of uw aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt. U brengt vervolgens alle bewoners van de straat op de hoogte van de beslssing door middel van een brief met hierin volgende info:

  • contactpersoon in de straat
  • dagen en uren waarop de speelstraat georganiseerd wordt
  • eventuele geplande activiteiten
  • de vermelding: "Met eventuele vragen en opmerkingen over de speelstraat kan je terecht bij de contactpersoon of bij de dienst verkeer en mobiliteit van de stad (verkeersdienst@scherpenheuvel-zichem.be of 013/35.24.18)

  Alle info vindt u in deze folder.