Signalisatievergunning voor het uitvoeren van werken

Wat

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Procedure

Voor kleine werken  moet deze vergunning minstens 10 dagen op voorhand aangevraagd worden, voor grote werken (inname van minstens de helft van de rijweg, afsluiten van straten, ...) drie weken op voorhand. Voor grote werken en voor werken uitgevoerd door niet-particulieren wordt door de aanvrager een voorstel van signalisatieplan bij de aanvraag gevoegd.

Om de administratieve afhandeling van uw aanvraag te vereenvoudigen kan u alvast de aanvraag voor een signalisatievergunning afdrukken en uw persoonlijke gegevens invullen. 
Particulieren kunnen eveneens het elektronisch formulier invullen.

Voor de inname van openbaar domein wordt een belasting geheven van €0,35/m²/begonnen dag met een minimum van 30 euro per dossier. Een inname van het openbaar domein van één of twee dagen wordt niet belast. Van zodra de inname van het openbaar domein minstens drie dagen duurt, wordt de belasting berekend vanaf de eerste dag van de inname. Elke begonnen dag telt voor een volledige dag.

Bij inname van openbaar domein zonder vergunning wordt de belasting verhoogd naar €0,70/m² met een minimum van 60 euro. De belasting wordt vastgesteld op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.

Wat meebrengen?

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Type

toelating

Doelgroep

burger
onderneming
organisatie

Thema

bouwen en wonen
mobiliteit en openbare werken