Print

Stad Scherpenheuvel-Zichem werft aan

Voltijds diensthoofd grondgebiedszaken (m/v/x) (A1a-A3a)

We leggen een wervingsreserve met geldigheidsduur van 3 jaar aan voor de voltijdse betrekking in statutair dienstverband van diensthoofd grondgebiedszaken.

Je coördineert de onderliggende diensten openbare werken – gebouwen – verkeer – uitvoering en ruimtelijke ordening – huisvesting – leefmilieu – groen. Je volgt projecten voor wegen en gebouwen op van a tot z. Je geeft advies in technische dossiers.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je hebt de Belgische nationaliteit; je bent houder van master diploma in een van volgende richtingen: ingenieurswetenschappen of industriële wetenschappen; je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor; je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; je bent houder van een rijbewijs B; je slaagt voor de selectieprocedure.

Het bewijs van de taalkennis en een kopie van het rijbewijs worden ten laatste bezorgd op het moment van de aanstelling.

1 Voltijds arbeider signalisatie (m/v/x) (D1-D3)

We zoeken een gemotiveerde en flexibele arbeider signalisatie die oog heeft voor veiligheid en zin voor verantwoordelijkheid.

Je leest, interpreteert en zet het signalisatieplan praktisch om. Je plaatst en onderhoudt de verkeersborden en de signalisatie bij wegenwerken. De werkzaamheden worden uitgevoerd rekening houdend met alle geldende reglementering op vlak van verkeerssignalisatie.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je bent houder van het rijbewijs B; je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor; je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; je slaagt voor de selectieprocedure.

Een kopie van het rijbewijs en het bewijs van de taalkennis wordt ten laatste bezorgd op het moment van de aanstelling.

1 Halftijds begeleid(st)er bko ((C1-C2)/(D1-D3)

We zoeken een halftijds begeleid(st)er om ons team binnen de buitenschoolse kinderopvang te versterken.

Je staat in voor de buitenschoolse opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. In een niet schoolse sfeer speel je met de kinderen en organiseer je activiteiten. Je hebt de nodige aandacht voor het kind, zijn verzorging en de algemene hygiëne. Ook het contact met de ouders is belangrijk, je informeert hen over het verloop van de opvangdag.

Je werkt in een van onze opvanglocaties te Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel, Zichem, Averbode of Testelt).

Je werkt regelmatig met onderbroken uren: tijdens schooldagen is de buitenschoolse opvang geopend tussen 7.00 uur en 9.05 uur en na schooltijd tot 19:00 uur. Tijdens de vakantieperiodes worden de kinderen centraal opgevangen in Baloe Scherpenheuvel tussen 7.00 uur ten 19:00 uur.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je voldoet aan de kwalificaties opgelegd door kind en gezin voor de erkende initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Indien je bovendien houder bent van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs kan je vergoed worden op niveau C1-C2; je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 596.2 Sv.) voor; je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; je slaagt voor de selectieprocedure.

Het bewijs van de taalkennis wordt ten laatste bezorgd op het moment van de aanstelling.

1 Arbeider vrije tijd (D1-D3) volgens het startbanenstelsel

We werven een voltijds arbeider vrije tijd (D1-D3) (m/v/x) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, m.n. 12 maanden, volgens het statbanenstelsel aan.

Je verzekert het toezicht in en rond de sportinfrastructuur. Dit omvat o.a. het doen naleven van de huishoudelijke reglementen en andere reglementeringen, verstrekken van richtlijnen aan gebruikers; preventief optreden en gepast handelen, melden van defecten en onregelmatigheden aan de verantwoordelijke, verzekeren van de permanentie in de sportinfrastructuur tijdens dag-, avond- en weekenduren; logistieke steun bieden door vervoer, opstellen, afbreken van materialen.

Je voert onderhoudstaken uit. Dit omvat o.a.: uitvoeren van taken met technische vaardigheden, binnen- en buitenonderhoud uitvoeren, beheersen van schoonmaaktechnieken en juist gebruik van onderhoudsproducten, deskundig gebruik van reinigingsautomaten en hulpmiddelen.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je bent jonger dan 26 jaar; je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 596.2 Sv.) voor; je bent houder van een rijbewijs B, je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; je slaagt voor de selectieprocedure.

Het bewijs van de taalkennis en rijbewijs B wordt ten laatste bezorgd op het moment van de aanstelling.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een toffe job in een filevrije omgeving aan en een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € € 37.295,77 als diensthoofd grondgebiedszaken, van € 22.701,77 als voltijds arbeider, van €11.564,25 (C1-C2) of €11.350,89 (D1-D3) als halftijds begeleid(st)er bko, van € 22.701,77 als voltijds arbeider vrije tijd (startbaner) , maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 35 vakantiedagen en fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer. Relevante ervaring wordt gewaardeerd.

Voor de functies van arbeider en halftijds begeleid(st)er worden de geslaagde kandidaten opgenomen in een wervingsreserve voor contractuele betrekkingen met een geldigheidsduur van drie jaar.

Meer info

personeelsdienst: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42

Interesse?

Bezorg je kandidatuur per post of tegen ontvangstbewijs uiterlijk dinsdag 05.03.2019 aan het college van burgemeester en schepenen, August Nihoulstraat 13-15 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem samen met een recent uittreksel (max 3 maanden oud) uit het strafregister. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.