Print

Stad Scherpenheuvel-Zichem werft aan

Directeur gemeentelijk basisonderwijs

We zijn op zoek naar een directeur voor het gemeentelijk onderwijs. Er wordt een wervingsreserve met geldigheidsduur van drie jaar aangelegd.

Je hebt de leiding over één van de twee gemeentelijke basisscholen van Scherpenheuvel-Zichem. Je werkt in nauw teamverband samen met de andere directies binnen het gemeentelijk onderwijs en de scholengemeenschap. Samen met de andere directeur zorg je voor één samenhangende visie op onderwijs en een coherent beleid zodat de eenheid van het gemeentelijk onderwijs gevrijwaard blijft. In samenspraak met het schoolbestuur ben je mee verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs. Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend- en beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met de leerlingen en ouders.

Om in aanmerking te komen moet je o.a. houder zijn van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor en een bewijs van pedagogische bekwaamheid zoals vastgesteld in het BVR van 27.06.1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, houder zijn van een rijbewijs B, van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister (model art. 596.2 Sv.), slagen voor een selectieprocedure en een getuigschrift verworven competenties van de kadercursus voor beginnende directeur BaO bij OVSG (AVSG) voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming. De selectieprocedure zal vermoedelijk doorgaan eind mei / begin juni.

Wat bieden we?                                                                                                                                          

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als waarnemend directeur van de gemeentelijke basisschool 1, ’t Steltje, Teekbroek 22 in 3272 Scherpenheuvel-Zichem ter vervanging van de directeur met verlof wegens opdracht. Het bestuur heeft de intentie om na de verwachte afwezigheid van de directeur van 3 volledige schooljaren de betrekking met ingang van 01.09.2022 vacant te laten worden, waarna de vaste benoeming kan volgen, op voorwaarde dat de titularis de proefperiode reeds met gunstig gevolg heeft doorlopen. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve door de duur van 3 jaar. De wervingsreserve is geldig voor alle toekomstige vacante betrekkingen van directeur basisonderwijs in Scherpenheuvel-Zichem.

We bieden een uitdagende betrekking met kans tot ruim engagement, een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van 44.251,31 euro (schaal 879), tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Interesse?

Bezorg je kandidatuur en de nodige bewijsstukken per post of tegen ontvangstbewijs uiterlijk op woensdag 8 mei 2019 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard

Administratief medewerker vrije tijd (C1-C3)

We leggen een wervingsreserve van drie jaar aan voor de functie van administratief medewerker vrije tijd.

De kandidaten die slagen voor de selectieprocedure worden opgenomen in wervingsreserves die kunnen geraadpleegd worden voor contractuele voltijdse of halftijdse tewerkstellingen binnen alle diensten van de vrijetijdssector, zoals de jeugddienst, het multicultureel centrum den egger, de bibliotheek …

Om in aanmerking te komen moet je o.a. houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; houder zijn van een rijbewijs B; een uittreksel uit het strafregister (model art. 595 Sv.) voorleggen en slagen voor een selectieprocedure.

Wat bieden we?

We bieden in ruil voor je inzet een salaris overeenkomstig de geldende salarisschalen (voor voltijds administratief medewerker vrije tijd: min € 23 128,44 euro bruto/jaar), maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratiswoon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Interesse?

Bezorg je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv en de nodige bewijsstukken) uiterlijk op 7 mei 2019 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegenontvangstbewijs). We aanvaarden geen kandidaturen via mail.

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42.