Uitleendienst voor erkende verenigingen

Wat

De gemeentelijke uitleendienst voor erkende verenigingen is ondergebracht in gemeenschapscentrum den egger. Al het materiaal (met uitzondering van verkeerssignalisatie en podium) is gestockeerd in gc den egger.
Adres: gc den egger, ingang via Koningin Astridstraat

Voorwaarden

De materialen kunnen gratis uitgeleend worden door alle erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem en door alle scholen gelegen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.

Procedure

De materialen kunnen ontleend worden bij de reservatiedienst in gc den egger door telefonische of elektronische reservatie, ten minste vijf dagen op voorhand.

De erkende jeugdverenigingen dienen voor de maanden juli en augustus een aanvraag in te dienen vóór 1 juni van het lopende jaar. Audiovisuele materialen en podiumdoeken kunnen niet uitgeleend worden om mee te nemen op bivak (uitgezonderd soundmixbox).

De uitleendienst is telefonisch (013380361) of persoonlijk bereikbaar tijdens de openingsuren:

  • maandag tussen 17u en 19u
  • woensdag tussen 14u en 16u
  • vrijdag tussen 17u en 19u

reservatie via e-mail is mogelijk op uitleendienst@denegger.be

Na reservatie wordt er afgesproken op welke dag en uur de materialen afgehaald en teruggebracht kan worden (enkel tijdens de openingsuren). Buiten de openingsuren kan er enkel bij hoogdringendheid materiaal afgehaald of teruggebracht worden

Tijdens de zomersluiting van gc den egger (van 17/07 tot en met 16/08/2021) is onderstaande procedure van kracht:

  • de uitleendienst is telefonisch (013380361) bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9u en 12u
  • reservatie via e-mail blijft mogelijk op uitleendienst@denegger.be
  • na reservatie wordt er afgesproken op welk dag en uur het materiaal afgehaald en teruggebracht kan worden.
  • De termijn van uitlenen wordt bepaald in overleg met de aanvrager en rekening houdend met de intensiteit dat het materiaal wordt uitgeleend.

Meer info

Herhaaldelijke laattijdige inlevering zonder verwittiging en zonder toestemming kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de gemeentelijke uitleendienst van min. 6 maanden en max. 1 kalenderjaar.

De ontlener moet het materiaal terugbrengen in de staat waarin het zich bevond bij het uitlenen. Bij schade of verlies
van het uitgeleende materiaal zal een bijkomende factuur toegezonden worden voor de desbetreffende schade of verlies.