Print

Basiliek van Scherpenheuvel

Scherpenheuvel rees samen met de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in de vroege zeventiende eeuw op uit de grond. In het ontstaan van het bedevaartsoord speelden de aartshertogen Albrecht en Isabella een belangrijke rol. Zij gaven hun hofarchitect, Wenceslas Cobergher, de opdracht om plannen te tekenen voor kerk en stad.

Scherpenheuvel ontving stadsrechten in 1605 en werd hierdoor zelfstandig – de plaats zou niet langer deel uitmaken van de eeuwenoude stad Zichem. Vier jaar later werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de kerk. Een bedevaartkerk die het hart vormde van een stad in de vorm van een ster met zeven punten.

Scherpenheuvel zou een symbool worden; een symbool voor de contrareformatie, dat zowel naar de zeven smarten van Maria als naar de zeven deugden verwees. De barokstijl was zelf ook een symbool van de hervorming van de Kerk in deze periode, bovendien sloot hij mooi aan bij de grootse plannen van Cobergher.

Deze kerk moest en zou gezien worden, daarom zette de architect de bolle koepel bovenop de heuvel extra in de verf met 298 gulden sterren met zeven punten – dit was tenslotte het werkthema. Om het plaatje werkelijk onvergetelijk te maken, werden ook binnen in de kerk de duurste materialen rijkelijk gebruikt. De stenen engelen, profeten en evangelisten van de gebroeders de Nole en de prachtige schilderijen van de hand van Theodoor van Loon maken het plaatje af.

Naast beeld was er natuurlijk ook klank. In de klokkentoren van de basiliek bevindt zich een beiaard met 49 klokken.

Het kloppende hart van Scherpenheuvel wordt omringd door drink- en eetgelegenheden en winkeltjes en kraampjes die leven op het ritme van het bedevaartseizoen. De band tussen stad en kerk lijkt onbreekbaar, want zonder het ene had het andere nooit kunnen bestaan.

Waterput

Niet ver van de basiliek kan je de waterput bezoeken. Deze put dateert van 1632 en voorzag Scherpenheuvel van drinkwater. Voor die tijd moest men hiervoor naar Zichem.

Uit de 62 meter diepe put werd water bovengehaald door middel van een looprad. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd een gebouwtje rond de waterput geplaatst om hem te beschermen tegen de elementen.

Waar?

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
Basilieklaan z.n.
3270 Scherpenheuvel

Vieringen in de basiliek

 op weekdagenop zaterdagenop zondagen
van 1 mei tot 1 juni08.00 u.
09.30 u.
15.00 u.
18.00 u.
07.00 u.
08.00 u.
09.30 u.
17.00 u.
19.00 u.
06.00 u.
07.00 u.
08.00 u.
09.00 u.
10.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
16.00 u.
18.00 u.
van 1 juni tot 1 september08.00 u.
09.30 u.
15.00 u.
18.00 u.
08.00 u.
09.30 u.
17.00 u.
19.00 u.
07.00 u.
08.00 u.
09.00 u.
10.00 u.
11.00 u.
12.00 u
16.00 u.
18.00 u.
van 1 september tot 1mei08.00 u.
09.30 u.
15.00 u.
18.00 u.
08.00 u.
09.30 u.
17.00 u.
19.00 u.
07.00 u.
08.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
16.00 u.
18.00 u.