Print

Sportregiowerking

De regiowerking is een provinciaal initiatief waarbij regionale samenwerkingsverbanden opgezet werden tussen sportdiensten van verschillende gemeenten.

Via de regiowerking besteedt de provincie Vlaams-Brabant in belangrijke mate aandacht aan de ondersteuning en de begeleiding van de gemeentelijke sportpromotionele werking, het opzetten van de intergemeentelijke samenwerking, het bevorderen en coördineren van uitwisseling van informatie en ervaring, alsook het stimuleren van de deelname van de gemeenten aan provinciale en landelijke sportpromotiecampagnes.

Scherpenheuvel-Zichem maakt deel uit van de sportregio "Winge-Demervallei", waarbij het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening en het aanzetten tot kwaliteitsvol en duurzaam sporten en gezond bewegen beleidsprioriteiten zijn.

De sportregio Winge-Demervallei omvat de volgende gemeenten:

  • Aarschot
  • Begijnendijk
  • Bekkevoort
  • Diest
  • Holsbeek
  • Rotselaar
  • Scherpenheuvel-Zichem
  • Tielt-Winge

Samen met deze gemeenten organiseert de stad Scherpenheuvel-Zichem verschillende sportactiviteiten, gaande van regionale sportdagen tot sportinfodagen.