Print

Sportraad

Doel

De Sportraad is het adviesorgaan inzake gemeentelijke sportaangelegenheden. Deze dient zo samengesteld te worden dat hij voldoende representatief is voor alle bestaande vormen van sportbeoefening in Scherpenheuvel-Zichem. 

De Sportraad heeft tot doel het bevorderen van de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bij alle inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem.

Jaarlijks huldigen de Sportraad en het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem alle sportkampioenen van het voorbije sportjaar tijdens de Kampioenenviering.

Meer informatie over de Sportraad kan u hieronder terugvinden en u kan ook altijd terecht bij de sportdienst.

Raad van Bestuur

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 februari 2014.

Samenstelling

De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

Aansluiten bij de Sportraad

De sportraad tracht in zijn werking alle actoren te betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.

Volgende sportinitiatieven of personen kunnen toetreden tot de algemene vergadering van de sportraad:

  • Alle Nederlandstalige sportinitiatieven zoals sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die op regelmatige basis sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
  • Deskundigen inzake sport en bewegen, woonachtig in de Scherpenheuvel-Zichem. (Deskundigen zijn personen die wegens hun bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad.)

Een sportinitiatief of deskundige, dat lid van de algemene vergadering van de sportraad wenst te worden, dient aan de hand van het betreffende aanvraagformulier een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad.

Voor bijkomende info kan u terecht bij de sportdienst.