Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Voor kleine werken moet deze vergunning minstens 1 week op voorhand aangevraagd worden, voor grote werken (inname van minstens de helft van de rijweg) 3 weken.

Contactgegevens aanvrager:
Indien verhuis: toekomstig adres:
Plaats der werken:
Reden van de aanvraag:
bijvoorbeeld: verhuis, dakwerken, gevelwerken, verbouwingswerken binnen, chapewerken, werken in de tuin,...
Aard van de inname:
bijvoorbeeld: verhuiswagen met/zonder lift, container, stelling, kraan, vrachtwagen,... Indien u parkeerverbod wenst, noteer dan ook de gevraagde lengte of het aantal parkeervakken.
Periode:
Signalisatie:

Door de gegevens op dit formulier in te vullen geeft u uw toestemming om de persoonsgegevens te verwerking in kader van deze dienstverlening volgens de geldende wetgeving. Lees meer over de privacyverklaring en de bescherming van je persoonsgegevens op www.scherpenheuvel-zichem.be/privacy.