Print

Raad voor maatschappelijk welzijn 2021

U vindt hier van elke zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn de agenda, een toelichting van de agendapunten, een lijst van de besluiten met een korte omschrijving, een audioverslag van het openbare gedeelte van de zitting en de notulen.

Hoe inzage krijgen in besluiten?

U kan heel wat besluiten raadplegen op onze website. Vindt u een besluit niet terug of heeft u meer informatie nodig, neem dan contact op via openbaarheid@scherpenheuvel-zichem.be.

Hoe klacht indienen?

In vele gevallen is er een beroepsprocedure opgenomen in het besluit of het reglement zelf.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

Voor klachten i.v.m. onze dienstverlening is een andere klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor kan u gebruik maken van het klachtenformulier.

Documenten van de zittingen

Datum
zitting
DocumentenDatum
bekendmaking
28.01.2021agenda20.01.2021
toelichting agendapunten20.01.2021
lijst besluiten05.02.2021
zittingsverslag (audio)09.02.2021
notulen02.03.2021
   
25.02.2021agenda17.02.2021
toelichting agendapunten17.02.2021
lijst besluiten02.03.2021
zittingsverslag (audio)01.03.2021
notulen01.04.2021
   
25.03.2021agenda17.03.2021
toelichting agendapunten17.03.2021
zittingsverslag (audio)30.03.2021
lijst besluiten01.04.2021
notulen29.04.2021
   
22.04.2021agenda14.04.2021
toelichting agendapunten14.04.2021
zittingsverslag (audio)29.04.2021
lijst besluiten30.04.2021
notulen31.05.2021
   
27.05.2021agenda19.05.2021
toelichting agendapunten19.05.2021
zittingsverslag (audio)07.06.2021
lijst besluiten31.05.2021
notulen28.06.2021
   
24.06.2021agenda16.06.2021
zittingsverslag (audio)28.06.2021
lijst besluiten28.06.2021
notulen16.09.2021
   
09.09.2021agenda01.09.2021
zittingsverslag (audio)16.09.2021
lijst besluiten17.09.2021
notulen12.11.2021
   
28.10.2021agenda20.10.2021
zittingsverslag (audio)17.11.2021
lijst besluiten12.11.2021
notulen03.12.2021
   
25.11.2021agenda17.11.2021
zittingsverslag (audio)06.12.2021
lijst besluiten03.12.2021
notulen30.12.2021
   
23.12.2021agenda15.12.2021
aanvullende agenda21.12.2021
zittingsverslag (audio)30.12.2021
lijst besluiten30.12.2021
notulen