Print

Raad van bestuur AGB 2021

U vindt hier van elke zitting van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Scherpenheuvel-Zichem een lijst van de besluiten met een korte omschrijving.

De bekendmaking van besluiten het college gebeurt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de website bekend gemaakt werden.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.​

 

Datum zittingDocumentenDatum bekendmaking
29.03.2021Besluitenlijst30.03.2021
07.06.2021Besluitenlijst07.06.2021
22.11.2021Besluitenlijst25.11.2021