Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.

Zonnepanelen met vermogen van maximaal 10 kW die sinds 14 juni 2015 gekeurd werden, krijgen geen groenestroomcertificaten meer. Op 4 juni 2015 werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Installaties groter dan 10 kW komen nog altijd in aanmerking voor certificaten.

Meer info

Huis-aan-huisinzameling PMD

 • PMD staat voor plastic, metaal en drankkartons. Met de PMD-ophaling mag u volgende producten meegeven:

  • plastic flessen en flacons van dranken, wasproducten, afwasmiddel, shampoo, douchegel, onderhoudsproducten, …
  • drankblikjes,
  • conservenblikjes,
  • aluminiumschoteltjes, -schaaltjes en -bakjes,
  • spuitbussen van voeding en cosmetica,
  • metalen schroefdoppen en deksels,
  • kroonkurken,
  • metalen dozen en bussen,
  • drankkartons van vloeibare producten (melk, fruitsap, room, soep, saus,…).

   

Meer info

Huis-aan-huisinzameling van papier en karton

Met de 3-wekelijkse papier- en kartonophaling mag u het volgende meegeven:

 • papieren en kartonnen verpakkingen,
 • tijdschriften,
 • kranten,
 • kartonnen dozen,
 • postkaarten.

Wat kan niet?

 • behangpapier
 • cellofaanpapier
 • aluminiumfolie en -zakjes
 • vuil of vettig papier en karton
Meer info

Huisnummer aanvragen

 • Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

  Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Meer info

Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie

Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.

Meer info

Hulp bij huurproblemen

Als er problemen zijn met uw huurwoning moet u als huurder zo snel mogelijk de verhuurder op de hoogte brengen. De maatschappelijk werker van het OCMW kan u hierbij helpen. Indien nodig verwijst de maatschappelijk werker u naar de huurdersbond . Omdat het OCMW lid is van de huurdersbond, is het advies voor inwoners van Scherpenheuvel-Zichem gratis.

Meer info

Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds

Bent u op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen.

Meer info

Huurgarantiefonds voor verhuurders

Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Meer info

Huurgarantiefonds voor verhuurders

Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Meer info

Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

  Meer info

  Pagina's