Gewaarborgde kinderbijslag

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de gewaarborgde kinderbijslag.

De gewaarborgde kinderbijslag is voor kinderen die geen recht hebben op een gewone kinderbijslag. U ontvangt de gewaarborgde kinderbijslag maandelijks.

Meer info

Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op doen op de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De verzorgende staat in voor:

Meer info

Globaal medisch dossier

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

Het bevat onder meer alle gegevens over:

  • vaccinaties
  • allergieën
  • medische onderzoeken
  • behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners
  • overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt.

Het GMD geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

Meer info

Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het abonnement voor personen met een handicap is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

Meer info

Gratis abonnement van NMBS en De Lijn voor oorlogsinvaliden en oud-strijders

Als oorlogsinvalide kunt u bij De Lijn aanspraak maken op een gratis jaarabonnement (Omnipas).

Meer info

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Meer info

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Meer info

Gratis hoeveelheid elektriciteit

In Vlaanderen had elk gezin tot en met 2015 jaarlijks recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit.

Elk gezin kreeg 100 kWh gratis met daarbovenop nog eens 100 kWh per gezinslid. De elektriciteitsleverancier verrekent de gratis hoeveelheid elektriciteit op de jaarlijkse eindafrekening.

Bij de berekening van de hoeveelheid gratis elektriciteit werd enkel rekening gehouden met het aantal gezinsleden dat op 1 januari van dat jaar in de betrokken woning hun hoofdverblijfplaats heeft.

Deze maatregel is sinds 1 januari 2016 afgeschaft. 

Meer info

Gratis juridisch advies

U kan in het Sociaal Huis terecht voor gratis juridisch advies bij een advocaat van de Balie Leuven. De advocaat geeft u enkel advies, vertegenwoordiging in de rechtbank kan niet.

Wanneer
Elke eerste en derde dinsdag van de maand van 16.30 uur tot 17.30 uur, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Tijdens de maanden juli en augustus en indien de zitdag op een feestdag valt, is er geen advies.

Meer info

Gratis tandverzorging tot 18 jaar

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar hebben recht op gratis tandverzorging bij alle tandheelkundige behandelingen die de ziekteverzekering terugbetaalt. Dit geldt niet voor orthodontie.

Meer info

Pagina's