Gemeentelijke machtiging praalwagens

Het Koninklijk Besluit van 27.01.2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen ondermeer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen.Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

Meer info

Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Als u uw woning extra beveiligt tegen inbraak, kan u daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Meer info

Gemeentelijke subsidie voor jeugdprojecten||Projectsubsidie jeugdmuziekfestivals

  • Indien u jeugdprojecten organiseert, kan u hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen.

  • Via deze subsidie kan een toelage aangevraagd worden om een muziekfestival te ondersteunen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem of ingeval van grensoverschrijdende samenwerking op het grondgebied van een naburige gemeente.
Meer info

Gewaarborgde kinderbijslag

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de gewaarborgde kinderbijslag.

De gewaarborgde kinderbijslag is voor kinderen die geen recht hebben op een gewone kinderbijslag. U ontvangt de gewaarborgde kinderbijslag maandelijks.

Meer info

Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op doen op de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De verzorgende staat in voor:

Meer info

Globaal medisch dossier

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

Het bevat onder meer alle gegevens over:

  • vaccinaties
  • allergieën
  • medische onderzoeken
  • behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners
  • overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt.

Het GMD geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

Meer info

Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het abonnement voor personen met een handicap is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

Meer info

Gratis abonnement van NMBS en De Lijn voor oorlogsinvaliden en oud-strijders

Als oorlogsinvalide kunt u bij De Lijn aanspraak maken op een gratis jaarabonnement (Omnipas).

Meer info

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Meer info

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Meer info

Pagina's