Financiële tussenkomst in hospitalisatiekosten

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Meer info

Financiële tussenkomst in oppashulp

Het OCMW geeft een financiële tegemoetkoming aan ouderen, zorgbehoevenden en personen met een handicap die beroep doen op een oppasdienst.

Meer info

Financiële tussenkomst in socio-culturele en sportieve participatie voor jongeren tot 26 jaar

Het OCMW kent een premie toe aan jongeren die deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. U kan een tussenkomst vragen voor inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting of toegangstickets voor:

Meer info

Financiële tussenkomst in verblijfkosten in een woonzorgcentrum

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Meer info

Financiële tussenkomst in voetverzorging - pedicurebonnen

Het OCMW kan u in bepaalde gevallen een financiële tussenkomst geven in voetverzorging.

Meer info

Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Meer info

Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding in het onderwijs

Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij 'GON-begeleiding' aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.

Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

Meer info

Gemeentelijke machtiging praalwagens

Het Koninklijk Besluit van 27.01.2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen ondermeer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen.Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

Meer info

Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Als u uw woning extra beveiligt tegen inbraak, kan u daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Meer info

Gemeentelijke subsidie voor jeugdprojecten||Projectsubsidie jeugdmuziekfestivals

  • Indien u jeugdprojecten organiseert, kan u hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen.

  • Via deze subsidie kan een toelage aangevraagd worden om een muziekfestival te ondersteunen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem of ingeval van grensoverschrijdende samenwerking op het grondgebied van een naburige gemeente.
Meer info

Pagina's