Financiële tussenkomst in de huurprijs - huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:

Meer info

Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

U bent op zoek naar een eigen huis of appartement, maar u kan de huurwaarborg niet betalen. Het OCMW kan u helpen door op een geblokkeerde rekening een huurwaarborg vast te zetten. U dient de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen.

Meer info

Financiële tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Hebt u farmaceutische kosten en/of (para-)medische kosten die niet terugbetaald worden door mutualiteit of hospitalisatieverzekering, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Meer info

Financiële tussenkomst in hospitalisatiekosten

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Meer info

Financiële tussenkomst in oppashulp

Het OCMW geeft een financiële tegemoetkoming aan ouderen, zorgbehoevenden en personen met een handicap die beroep doen op een oppasdienst.

Meer info

Financiële tussenkomst in socio-culturele en sportieve participatie voor jongeren tot 26 jaar

Het OCMW kent een premie toe aan jongeren die deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. U kan een tussenkomst vragen voor inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting of toegangstickets voor:

Meer info

Financiële tussenkomst in verblijfkosten in een woonzorgcentrum

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Meer info

Financiële tussenkomst in voetverzorging - pedicurebonnen

Het OCMW kan u in bepaalde gevallen een financiële tussenkomst geven in voetverzorging.

Meer info

Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Meer info

Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding in het onderwijs

Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij 'GON-begeleiding' aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.

Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

Meer info

Pagina's