EPC bij verkoop of verhuur van een woning

Wilt u een woning, appartement, studio, ...  te koop of te huur stellen? Dan moet u eerst een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Als u nog een geldig EPC Bouw hebt, dan kunt u dat gebruiken.

Meer info

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Meer info

Europees rijbewijs

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Meer info

Evenementenloket

Wil je een evenement of openbare activiteit organiseren, dan word je geconfronteerd met heel wat praktische problemen, maar ook met tal van regels en voorschriften.

Meer info

Financiële hulp in noodsituaties

Het OCMW kan een financiële hulp geven in bepaalde noodsituaties. De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek voeren om zo een duidelijk zicht te krijgen op uw sociale en financiële situatie.

Meer info

Financiële tussenkomst in begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal het OCMW een minimale begrafenis verzorgen.

Meer info

Financiële tussenkomst in culturele participatie voor volwassenen

Het OCMW kent een socio-culturele participatiepremie toe voor de voorstellingen die vermeld worden in de programmabrochure van cultureel centrum den egger.

Meer info

Financiële tussenkomst in de huurprijs - huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:

Meer info

Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

U bent op zoek naar een eigen huis of appartement, maar u kan de huurwaarborg niet betalen. Het OCMW kan u helpen door op een geblokkeerde rekening een huurwaarborg vast te zetten. U dient de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen.

Meer info

Financiële tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Hebt u farmaceutische kosten en/of (para-)medische kosten die niet terugbetaald worden door mutualiteit of hospitalisatieverzekering, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Meer info

Pagina's