E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

Bij nieuwbouw geeft uw netbeheerder een globale premie als u een E-peil (energieprestatiepeil) behaalt dat aanzienlijk lager is dan het maximaal E-peil dat u mag behalen.

De E-peilpremie is afhankelijk van

Meer info

Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)

Hebt u vroeger uw diploma secundair onderwijs (SO) niet behaald, dan kunt u dat in Vlaanderen of Brussel nog behalen via het volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs). Een diploma secundair onderwijs dat u behaalt via het volwassenenonderwijs is gelijkwaardig aan het diploma secundair onderwijs dat leerlingen op school behalen.

Er zijn twee mogelijkheden:

Meer info

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Meer info

Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Meer info

Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als u een woning huurt bij een SVK kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

Meer info

Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Meer info

Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Meer info

Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

Meer info

Een studiebewijs behalen in het volwassenenonderwijs

De opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn modulaire opleidingen. Dat betekent dat de leerstof onderverdeeld wordt in een aantal modules, die samen een opleiding vormen.

Cursisten kunnen in het volwassenenonderwijs een erkend getuigschrift, een deelcertificaat, een certificaat of een diploma behalen. Een deelcertificaat kunt u in alle opleidingen behalen wanneer u slaagt voor een module.

De andere studiebewijzen kunt u als volgt behalen:

In de basiseducatie

Meer info

Eensluidend verklaarde kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Meer info

Pagina's