Burenbemiddeling

Burenbemiddeling helpt u om problemen met uw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

Meer info

Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is twaalf maanden geldig.

Meer info

Buzzy Pazz of Omnipas 'Vervoersgarantie' (VG)

Mensen met een leefloon, inkomensgarantie en ouderen met een gewaarborgd inkomen kunnen tegen verminderde prijs een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) voor twaalf maanden kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

Ook jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen of asielzoekers kunnen een VG-abonnement krijgen.

Meer info

Buzzy Pazz of Omnipas van De Lijn bij inleveren nummerplaat (tot 31 januari 2016)

Wie de nummerplaat van een gezinsauto inleverde bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV), kon bij De Lijn een jaarabonnement krijgen met 50% korting. Dat abonnement werd een DINA-abonnement genoemd (Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement). Sinds 1 februari 2016 aanvaardt De Lijn geen nieuwe aanvragen meer voor DINA-abonnementen.

Hebt u al een DINA-abonnement? Dan blijft dat geldig tot de datum die op het abonnement staat. U behoudt ook het recht op een verlenging aan 50% voor het tweede jaar.

Meer info

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure. U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen. Als u toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de arbeidsrechter een schuldbemiddelaar aanstellen. De schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan u terug schuldenvrij door het leven. Een collectieve schuldenregeling is niet gratis.

Meer info

Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in raamvervanging en muurisolatie

De combinatiepremie is in 2017 afgeschaft, maar kan wel nog worden aangevraagd als de eerste investering (ramen of muren) in 2016 werd gefactureerd en de eindfactuur van de tweede investering van 2017 is (uiterlijk 12 maanden na de eerste investering).

De combinatiepremie is een verhoogde premie van uw netbeheerder als u in uw woning of appartement gelijktijdig investeert in:

Meer info

De Kringwinkel

U kan in de Kringwinkel terecht met alle herbruikbare goederen die in goede staat en nog verkoopbaar zijn. Voor elektro en fietsen heeft De Kringwinkel een herstelatelier. U kan uw goederen brengen of gratis laten ophalen.

Brengen:

  • De Kringwinkel Hageland
    Amerstraat 17, Aarschot (016 57 25 45)
    Nijverheidslaan 33A, Diest (013 55 66 07)
    Torsinplein 12, Tienen (016 82 46 91)
  • Recyclagepark van Scherpenheuvel-Zichem

Ophaaldienst: 016 82 45 55

Meer info

De Vlaamse huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:

Meer info

Diabetespas

Een diabetespas is een document voor een persoon met suikerziekte (diabetes) waarmee u bepaalde verstrekkingen binnen de ziekteverzekering grotendeels terugbetaald kan krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld recht hebben op een terugbetaling van voedingsadvies door een diëtist.

Dit boekje geeft u, uw huisarts en de andere leden van het zorgteam meer houvast bij de behandeling. In het boekje vindt u duidelijke instructies over hoe diabetes moet worden aangepakt, formulieren om de opvolging te organiseren en andere nuttige documenten.

Meer info

Dringend ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer is vervoer van zieke personen dat plaatsvindt na een oproep naar het noodnummer 100 of 112.

Meer info

Pagina's