Blindenstok

De blindenstok of witte stok helpt blinden en slechtzienden om zich op straat te verplaatsen en wijst andere weggebruikers op de handicap. U kan een dergelijke stok verkrijgen bij verschillende gespecialiseerde organisaties zoals Blindenzorg Licht en Liefde, Brailleliga.

Meer info

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u regelmatig advies en steun krijgt van de maatschappelijk werker van het OCMW, maar waarbij u zelf uw budget beheert. Dit wil zeggen dat u zelf alle betalingen uitvoert en uw eigen administratie regelt, onder begeleiding van het OCMW.

Meer info

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam. Er wordt van u verwacht dat u al uw inkomsten overmaakt worden op deze rekening, zo kan de maatschappelijk werker uw vaste kosten en eventuele schulden betalen. Daarnaast krijgt u leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven. Het doel is dat u met hulp van de maatschappelijk werker uw budget op een constructieve manier leert te beheren zodat u het op termijn terug zelf in handen kan nemen. Een budgetbeheerdossier is in principe beperkt in tijd.

Meer info

Budgetmeter

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt. U plaatst vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart. Deze kaart plaatst u in de budgetmeter en zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u elektriciteit en gas verbruiken. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de prepaidkaarten van gsm's.

Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en voor gas. Met een budgetmeter betaalt u de energie op voorhand. U hebt dus minder kans om schulden op te bouwen.

Meer info

Budgetmeter

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt. U plaatst vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart. Deze kaart plaatst u in de budgetmeter en zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u elektriciteit en gas verbruiken. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de prepaidkaarten van gsm's.

Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en voor gas. Met een budgetmeter betaalt u de energie op voorhand. U hebt dus minder kans om schulden op te bouwen.

Meer info

Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Meer info

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België

Als een Belg in het buitenland overlijdt dan moeten de volgende instanties in het betreffende land verwittigd worden:

  • de lokale overheid
  • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat.

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Meer info

Burenbemiddeling

Burenbemiddeling helpt u om problemen met uw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

Meer info

Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is twaalf maanden geldig.

Meer info

Buzzy Pazz of Omnipas 'Vervoersgarantie' (VG)

Mensen met een leefloon, inkomensgarantie en ouderen met een gewaarborgd inkomen kunnen tegen verminderde prijs een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) voor twaalf maanden kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

Ook jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen of asielzoekers kunnen een VG-abonnement krijgen.

Meer info

Pagina's