Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (woonbonus)

Als u een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2016, voor de aankoop van een enige en eigen woning, dan kon u genieten van de woonbonus, een belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening. De eerste 10 jaar kon u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.

Meer info

Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid

Een ouder familielid, (groot)ouders of broers en zussen die u opneemt in uw gezin of waarbij u inwoont, zijn fiscaal ten laste. U krijgt daarvoor een extra belastingvrije som.

Meer info

Beveiligingsadvies voor woningen

Als u dat wenst, kan u beveiligingsadvies op maat van uw woning aanvragen bij de preventiedienst.

De adviseur geeft info over:

  • veilige leefgewoonten
  • bouwtechnische maatregelen (deuren, garagepoorten, ramen, lichtkoepels, kelderdeksels, ...)
Meer info

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de twee jaar, zonder kosten, deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het Bevolkingsonderzoek kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze nog zo klein zijn dat u er zelf niets van merkt. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.

Meer info

Bijzonder Solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten

Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit fonds geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen.

Meer info

Blindenstok

De blindenstok of witte stok helpt blinden en slechtzienden om zich op straat te verplaatsen en wijst andere weggebruikers op de handicap. U kan een dergelijke stok verkrijgen bij verschillende gespecialiseerde organisaties zoals Blindenzorg Licht en Liefde, Brailleliga.

Meer info

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u regelmatig advies en steun krijgt van de maatschappelijk werker van het OCMW, maar waarbij u zelf uw budget beheert. Dit wil zeggen dat u zelf alle betalingen uitvoert en uw eigen administratie regelt, onder begeleiding van het OCMW.

Meer info

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam. Er wordt van u verwacht dat u al uw inkomsten overmaakt worden op deze rekening, zo kan de maatschappelijk werker uw vaste kosten en eventuele schulden betalen. Daarnaast krijgt u leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven. Het doel is dat u met hulp van de maatschappelijk werker uw budget op een constructieve manier leert te beheren zodat u het op termijn terug zelf in handen kan nemen. Een budgetbeheerdossier is in principe beperkt in tijd.

Meer info

Budgetmeter

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt. U plaatst vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart. Deze kaart plaatst u in de budgetmeter en zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u elektriciteit en gas verbruiken. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de prepaidkaarten van gsm's.

Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en voor gas. Met een budgetmeter betaalt u de energie op voorhand. U hebt dus minder kans om schulden op te bouwen.

Meer info

Budgetmeter

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt. U plaatst vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart. Deze kaart plaatst u in de budgetmeter en zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u elektriciteit en gas verbruiken. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de prepaidkaarten van gsm's.

Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en voor gas. Met een budgetmeter betaalt u de energie op voorhand. U hebt dus minder kans om schulden op te bouwen.

Meer info

Pagina's