Sociale toeslag bij de kinderbijslag

Bovenop de basiskinderbijslag, kunt u een sociale toeslag krijgen op basis van de situatie van uw gezin. Vanaf de 7de maand met een werkloosheidsuitkering hebt u recht op een sociale toeslag bij de kinderbijslag van de kinderen van uw gezin. Als u opnieuw begint te werken, kunt u deze toeslag nog maximaal 2 jaar ontvangen.

Meer info

Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap

Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen om de les te kunnen volgen in de klas. Ze kunnen aangevraagd worden voor:

Meer info

Stedelijke erkenning van verenigingen

Komen in aanmerking voor erkenning:

  • verenigingen zonder winstoogmerk;
  • feitelijke verenigingen.

Indien een vereniging erkend is door de stad is ze niet automatisch ook
aangesloten bij een stedelijke adviesraad. Een vereniging kan zich enkel
bij één stedelijke adviesraad aansluiten.
Het college van
burgemeester en schepenen kan te allen tijden controle laten uitvoeren
op de correctheid van al de ingediende gegevens en kan alle nodige
documenten opvragen.

Meer info

Steenslag

Steenafval kan u aanbieden op het recyclagepark mits betaling.

Meer info

Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

Meer info

Studietoelage voor het hoger onderwijs

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Meer info

Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Alle inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, die gegroepeerd als wijkcomité of inwonersgroep het doel hebben een buurt, straat, wijk, plein, enz. meer leefbaar te maken door de organisatie van een wijk-, buurt- of straatfeest kunnen deze premie maximum twee keer per jaar aanvragen. Deze subsidie kan dus niet door verenigingen, maar wél door buurtcomités aangevraagd worden.

Meer info

Tegemoetkoming chronische wonden

Patiënten met chronische wonden krijgen een forfaitaire tegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen krijgen. Chronische wonden zijn wonden die na zes weken behandeling onvoldoende genezen zijn.

Meer info

Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten

Als u radiotherapie of chemotherapie tegen kanker volgt, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten naar het ziekenhuis. Ook als ouder of wettelijke voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis is opgenomen, krijgt u een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Meer info

Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten voor werkzoekenden

Werkzoekenden die een opleiding of een stage volgen of die een sollicitatiegesprek gaan voeren, kunnen in bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming in de verplaatsingkosten krijgen:

  • een goedkoop treinticket in geval van een sollicitatie
  • een abonnement van De Lijn of een kilometervergoeding in geval van een opleiding of een stage.
Meer info

Pagina's