Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De raadzaal is gereserveerd voor huwelijken tijdens volgende periodes:

  • werkdagen: van 9 u. tot 18 u.
  • zaterdagen: van 9 u. tot 13 u.

Fotograferen is toegelaten.
Aangepaste teksten en/of muziek: vooraf te bezorgen aan de dienst burgerzaken.

Meer info

Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Wanneer een niet-Belgisch kind dat ingeschreven is in de bevolkingsregisters, jonger dan twaalf jaar naar een land reist waar geen paspoort vereist is, moet het een identiteitsbewijs op zak hebben. Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Het identiteitsbewijs is twee jaar geldig of tot de leeftijd van twaalf jaar.
De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Meer info

Incontinentieforfait

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen.

Meer info

Incontinentietoelage

Personen met incontinentieproblemen worden vaak ook geconfronteerd met hogere kosten voor huisvuilophaling. Zij kunnen bij het OCMW terecht voor een incontinentietoelage.
Meer info

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Meer info

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Meer info

Inkomstenvrijstelling voor leefloners

Ontvangt u een leefloon en volgt u een erkende beroepsopleiding of werkt u en ontvangt u een vergoeding of een loon, dan kan u gedurende maximum 3 jaar in aanmerking komen voor een socio-professionele vrijstelling. Dit betekent dat de inkomsten die u ontvangt tot een bepaald grensbedrag niet afgetrokken worden van uw leefloon.

Meer info

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Wanneer u dakloos bent en u vindt een woning, kan het OCMW u een installatiepremie toekennen. De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Meer info

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Meer info

Internationaal rijbewijs

Wanneer u naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, hebt u een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt door de gemeente van uw woonplaats.

Meer info

Pagina's