Anti-diefstalbeveiliging fietsen.

Jaarlijks staan er bij de politie een heleboel teruggevonden fietsen waarvan de eigenaar niet gekend is omdat de diefstal niet werd aangegeven en omdat de fiets niet werd gemarkeerd met het rijksregisternummer. 
 U kan uw fiets gratis laten markeren bij de verkeersdienst. Deze sticker kan niet verwijderd worden en maakt de tweewieler minder aantrekkelijk voor dieven.
Als een fiets toch gestolen of teruggevonden wordt, kan deze makkelijker via het rijksregisternummer terugbezorgd worden aan de eigenaar. Geef een fietsdiefstal steeds aan bij de lokale politie.

Meer info

Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Meer info

Asbestcement (eterniet)

Asbestcement wordt niet aan huis ingezameld, maar kan u gratis afgeven op het recyclagepark.
Max. lengte van 2,40 m. Neem voor het aanbieden van grotere stukken vooraf contact op met EcoWerf op 0800 97 0 97.
Vermijd het breken van asbestcement. Gebroken stukken mag u enkel verpakt (in plastic) aanbieden.

Meer info

Attest hinder openbare werken

Ondervindt u als zelfstandige hinder van openbare werken omdat die werken de toegang tot uw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, dan kunt u een 'attest hinder openbare werken' aanvragen. U hebt dat attest nodig om andere steunmaatregelen aan te vragen.

Meer info

Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Meer info

Attest van gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Meer info

Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Meer info

Attest van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Meer info

Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

U kunt een attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) aanvragen, dat de volgende keuzes vermeldt:

Meer info

Begeleiderspas voor personen met een handicap provincie Vlaams-Brabant

De provincie  geeft een begeleiderspas aan personen met een handicap. Wanneer u met die pas deelneemt aan bepaalde activiteiten in de provincie, dan mag uw begeleider gratis mee. U mag uw begeleider steeds zelf kiezen en deze mag voor elke activiteit iemand anders zijn.

De begeleiderspas blijft 5 jaar geldig.

U krijgt een lijst van organisaties waar u de begeleiderspas kunt gebruiken (culturele centra, museums, sportclubs, toneelverenigingen …).

Meer info

Pagina's