Gemeentelijke subsidie voor jeugdprojecten||Projectsubsidie jeugdmuziekfestivals

Omschrijving
 • Indien u jeugdprojecten organiseert, kan u hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen.

 • Via deze subsidie kan een toelage aangevraagd worden om een muziekfestival te ondersteunen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem of ingeval van grensoverschrijdende samenwerking op het grondgebied van een naburige gemeente.
Procedure

De aanvrager voegt bij zijn aanvraagdossier volgende bewijsstukken toe:

 • de algemene voorstelling en de ontstaansgeschiedenis, het programma, de locatie, de datum en de waarde van het project. Dit dient tevens door de initiatiefnemers voorgesteld te worden op een vergadering van de jeugdraad;
 • omdat projecten heel uiteenlopend kunnen zijn, wordt elk project door de jeugdraad beoordeeld aan de hand van alle criteria;
 • na afloop van het project een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie. De bundel met de bewijsstukken moet binnen een periode van 2 maanden na afloop van het project ingeleverd worden.
Voorwaarden
 • Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.

 • Een jeugdmuziekfestival moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • een muziekfestival op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem of ingeval van grensoverschrijdende samenwerking op het grondgebied van een naburige gemeente;
  • een muziekfestival met minstens een regionale uitstraling. Dit moet blijken uit het verspreiden van het promotiemateriaal;
  • een muziekfestival dat minstens 4 live acts programmeert waarvan minimaal 2 lokale groepen;

  Het muziekfestival richt zich naar jongeren:

  • in hoofdzaak tussen 14 en 25 jaar;
  • deze doelgroep moet voor 80% bestaan uit inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, behoudens bij grensoverschrijdende samenwerking in welk geval de doelgroep evenredig gespreid is.

  De doelstelling, het onderwerp en de methode van het project:

  • sluiten duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde jongeren;
  • zijn georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli voor meer democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit duidelijk blijken;
  • worden zoveel als mogelijk milieuvriendelijk gemaakt.

  Het project wordt georganiseerd door:

  • jeugdwerkinitiatieven al dan niet lid van de jeugdraad;
  • de jeugdraad zelf;
  • de jeugddienst;
  • individuele personen;
  • een groep jongeren die zich in een occasioneel verband rond dit project organiseren.

  Op elke communicatiedrager van het project wordt het logo van het stadsbestuur en de jeugdraad aangebracht en de vermelding "i.s.m. het stadsbestuur en de jeugdraad van Scherpenheuvel-Zichem”. De logo’s worden aangeleverd.

Bedrag

De toelage is gelijk aan de huurkosten van de PA-installatie met een maximumbedrag van € 750.
De organisatoren zijn gehouden om de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
Voor de uitbetaling van de projectsubsidie jeugdmuziekfestivals voorziet de gemeente jaarlijks een bedrag van € 2.250.

Uitzonderingen

Eenzelfde of zeer soortgelijk project kan maximaal drie edities gesubsidieerd worden met een maximum van 1 editie per jaar;
Het project mag geen commercieel oogmerk hebben.