Gemeentelijke machtiging praalwagens

Omschrijving

Het Koninklijk Besluit van 27.01.2008 betreffende praalwagens regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen ondermeer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen.Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 • slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie of voor proefritten voor die manifestatie
 • een maximale snelheid van 25 km/u respecteren
 • voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging voor praalwagens

Elke groep die een praalwagen heeft, moet een machtiging hebben van de gemeente waar de wagen vertrekt en van de gemeente waar de stoet plaatsvindt. De gemeente van aankomst dient een machtiging te verlenen alvorens de gemeente van vertrek de hare geeft.


Procedure

De gemeentelijke machtiging voor praalwagens wordt aangevraagd in de gemeente van deelname aan de stoet en in de gemeente waar de praalwagen vertrekt.
U vult het aanvraagformulier en het overzicht van stoeten en proefritten minstens 1 maand voor de eigenlijke manifestatie in en bezorgt ze met de nodige bijlagen via mail of op papier aan de verkeersdienst. De machtiging is geldig voor het lopende carnavalseizoen en moet steeds bij de praalwagen aanwezig zijn.

Voorwaarden

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27.01.2008 betreffende praalwagens en van de Omzendbrief van 22.01.2009 betreffende de gemeentelijke machtiging moeten worden nageleefd. Wij wensen te benadrukken dat volgens de wet van 21.11.1989 met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, deze aansprakelijkheidsverzekering ook voor praalwagens verplicht is.

Bijkomende voorwaarden opgelegd door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem:

 • Behoudens tijdens het traject van de stoet en tijdens de proefritten, mogen er tijdens de verplaatsingen behoudens de bestuurder geen personen aanwezig zijn op de praalwagen.
 • Steeds dient het meest veilige traject gekozen te worden.
 • De bestaande wetgeving inzake geluidsoverlast en milieu dient te worden nageleefd, tenzij er een aparte regelgeving van kracht is.
 • Afmetingen: de praalwagen mag niet langer zijn dan (L) 25 meter, niet breder (B) dan 3,5 meter en niet hoger dan (H) 4,20 meter.
 • Het gebruik van een confettikanon is verboden.
 • Wanneer de praalwagen een overweg passeert, mogen er behoudens de bestuurder geen personen aanwezig zijn op de praalwagen.
Wat meebrengen?

Om ons toe te laten om uw aanvraag te behandelen, bezorgt u volgende documenten aan de verkeersdienst:

 • aanvraagformulier machtiging
 • overzicht van stoeten en proefritten  
 • foto van de praal(aanhang)wagen
 • kopie van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van de praalwagen of van de trekker van de praalaanhangwagen
Meer info

Voor meer info kan u terecht bij de verkeersdienst op het nummer 013/35 24 18 of via mail: verkeersdienst@scherpenheuvel-zichem.be.