Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding in het onderwijs

Omschrijving

Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij 'GON-begeleiding' aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.

Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

 • hulp voor het kind zelf
 • ondersteuning aan de ouders
 • ondersteuning van de leerkracht(en)
 • aangepast materiaal aanmaken
 • ...

Het schooljaar 2016 - 2017 wordt een overgangsjaar voor het GON-onderwijs. Hierdoor zijn er een aantal wijzigingen:

 • het GON-pakket op basis van tellingen, de GON-afwijkingslestijden en uren ASS worden samengevoegd
 • de toekenning gebeurt via netgebonden commissies, die rekening houden met een prioriteit
 • de toekenning gebeurt in 2 schijven:
  • een schijf voor de leerlingen die gekend zijn voor juni
  • een schijf voor de leerlingen die gekend zijn ten laatste op de teldag op 1 oktober
 • het GON-onderwijs kan flexibel ingezet worden naar aantal eenheden per leerling, duur en intensiteit, focus van de ondersteuning,...
Procedure

Het initiatief om GON-begeleiding aan te vragen, kan uitgaan van de leerling zelf, de ouders, een school, een CLB of een combinatie van de betrokken personen.

De ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs, de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs en het CLB maken afspraken over de begeleiding. De afspraken komen in een gemotiveerd verslag (als uw kind het gewone leerprogramma volgt), of in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (als uw kind een individueel aangepast programma volgt).

Voorwaarden

GON-begeleiding is mogelijk voor

 • leerlingen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel
 • studenten in een hogeschool en in het hoger beroepsonderwijs georganiseerd door een school voor voltijds secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel

GON-begeleiding kan op twee manieren:

 • Uw kind volgt het gewone leerprogramma
  Uw kind moet volledig voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs. Het beschikt over een gemotiveerd verslag.
 • Uw kind volgt een individueel aangepast programma
  De specifieke onderwijsbehoeften van uw kind en de afspraken over de nodige begeleiding zijn opgenomen in het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Leerlingen met een attest type basisaanbod moeten minstens 9 maanden vooraf voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben in hun type voor zij GON-begeleiding kunnen krijgen.Type basisaanbod is sinds 1 september 2015 de nieuwe benaming voor onderstaande types:

 • Type 1: kinderen met een lichte mentale handicap
 • Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen
 • Opleidingsvorm 3, type 1 in het buitengewoon secundair onderwijs

Leerlingen van de andere types kunnen meteen starten in het gewoon onderwijs en daar GON-begeleiding krijgen.

Bedrag

GON-begeleiding is gratis.