Financiële tussenkomst in socio-culturele en sportieve participatie voor jongeren tot 26 jaar

Omschrijving

Het OCMW kent een premie toe aan jongeren die deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. U kan een tussenkomst vragen voor inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting of toegangstickets voor:

 • activiteiten van een vereniging, (sport)club, jeugdbeweging,...
 • activiteiten georganiseerd door de stadsdiensten zoals bijvoorbeeld de grabbelpas
 • activiteiten van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord en voor Beeldende Kunst
 • reizen of daguitstappen met de school
 • toerisme of georganiseerde vakanties van het Steunpunt Vakantieparticipatie
 • de eigen programmatie van den egger.
Voorwaarden

U woont in Scherpenheuvel-Zichem en:

 • u bent 26 jaar of jonger
 • uw netto gezinsinkomen is niet hoger dan 150% van de overeenstemmende categorie van het leefloon, vermeerderd met 100 euro per kind ten laste.
Wat meebrengen?
 • identiteitskaart
 • een recent bewijs van uw gezinsinkomen (loonfiche, attest uitkering sociale zekerheid,…)
 • een recent bewijs van het onderhoudsgeld
 • een bewijs van betaling van het lidmaatschap, de activiteit, de uitrusting of de benodigdheden
 • een bewijs van inschrijving/deelname of van de schoolreis/schooluitstap
 • het ticket van de voorstelling in den egger

De maatschappelijk werker kan u vragen nog andere documenten mee te brengen.

Bedrag

U ontvangt:

 • 90% van de kostprijs voor de periode van 1 januari tot en met 31 december met een maximum van 200 euro per jongere per jaar
 • een bijkomende premie van maximum 50 euro per jongere voor de eigen programmatie van den egger per jaar.