Financiële tussenkomst in oppashulp

Omschrijving

Het OCMW geeft een financiële tegemoetkoming aan ouderen, zorgbehoevenden en personen met een handicap die beroep doen op een oppasdienst.

Procedure

U vraagt de toelage aan in het Sociaal Huis bij de thuiszorgdienst van het OCMW.

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd betaalt het OCMW de premie uit.

Voorwaarden
 • u bent inwoner van Scherpenheuvel-Zichem
 • de zorgbehoevende:
  • komt in aanmerking voor een premie van de Vlaamse Zorgverzekering
  • of komt in aanmerking voor een mantelzorgpremie van het OCMW
  • of maakt gebruik van een dienst gezinszorg
 • de factuur van de oppasdienst bedraagt in totaal minstens 100 euro voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de dag van de eerste prestatie
 • als er tijdens deze periode verschillende facturen zijn mag u deze samentellen
Wat meebrengen?
 • de identiteitskaart van zorgbehoevende
 • een document over uw gebruik van gezinshulp:
  • ofwel een bewijs van storting van de premie van de Vlaamse Zorgverzekering
  • ofwel de meest recente factuur van een dienst gezinszorg
  • ofwel een ander document
 • factuur of facturen van de oppasdienst

Bedrag

De zorgbehoevende ontvangt 1/3de van het gefactureerde bedrag tot hoogstens 500 euro per kalenderjaar.