Financiële tussenkomst in hospitalisatiekosten

Omschrijving

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Procedure

De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek voeren om zo een duidelijk zicht te krijgen op uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen?
  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • loon, uitkering, pensioen (fiches of uittreksels)
  • schrapping handelsregister / BTW nummer
  • kinderbijslag (strookje of uittreksel)
  • klevertje ziekenfonds
  • betaalbewijs gas / elektriciteit en huur
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de geneeskundige zorgen
  • doktersvoorschrift.
  • een overzicht van de hospitalisatiekosten
  • een recent bewijs van uw gezinsinkomen (loonfiche, bewijs van uw vervangingsinkomen,...)
  • rekeninguittreksels waardoor de maatschappelijk werker een duidelijk zicht krijgt op uw uitgavenpatroon (huur, vaste kosten,...)
  • ...

  De maatschappelijk werker kan u vragen nog andere documenten mee te brengen.

Uitzonderingen