Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming

Omschrijving

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Een eerste luik van de Vlaamse Sociale Bescherming is de reeds bestaande vergoeding Vlaamse zorgverzekering. Vanaf september 2016 zal ook het Basisondersteuningsbudget (BOB) van start gaan en vanaf januari 2017 zal VSB ook instaan voor de uitbetaling van de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

De Vlaamse Sociale Bescherming is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die mutualiteiten aanbieden.

Procedure

Om aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet u lid worden bij één van de 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen. U hebt twee mogelijkheden:

 1. de zorgkas van uw mutualiteit (waar u uw ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
  • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 2. de Vlaamse Zorgkas

De contactgegevens van deze erkende zorgkassen vindt u op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Normaal gezien krijgt u van de zorgkas van uw ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van uw bijdrage in het jaar dat u 26 wordt of wanneer u in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

Zodra u uw eerste bijdrage betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij u zich hebt aangesloten, u uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.

Indien u verplicht bent om aan te sluiten en u doet dit niet uit eigen beweging, dan wordt u automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Let op!
Indien u minstens 3 bijdragen, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijgt u een een administratieve geldboete van 250 euro (100 euro bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering). Daarnaast loopt u ook een schorsing op van 4 maanden per jaar dat u uw bijdrage na 31 december van dat jaar betaald hebt.

Voorwaarden

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

 • Wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten indien hij of zij 26 of ouder is (aansluiten in het jaar dat hij of zij 26 wordt). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
 • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
 • Wie in Wallonië of het buitenland woont, is vrijgesteld van aansluiting. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld inkomende grensarbeiders moeten wel aansluiten).

Voor meer informatie over wie moet aansluiten en wie vrijgesteld wordt, kunt u terecht bij het Vlaams Zorgfonds.

Bedrag

Sinds 1 januari 2015 betaalt u jaarlijks een ledenbijdrage van 50 euro. Als u in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaalt u 25 euro.

Uitzonderingen

Wie 26 jaar is en in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten.
Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Zo kunnen inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zich vrijwillig aansluiten. Grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten.

Regelgeving

Decreet 30 maart 1999: organisatie van de zorgverzekering.