Aangifte van een adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Meer info

Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

SHM's verkopen:

  • sociale koopwoningen
  • sociale bouwgronden (= kavels)
  • middelgrote koopwoningen
  • middelgrote bouwgronden (= kavels).
Meer info

Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

SHM's verkopen:

  • sociale koopwoningen
  • sociale bouwgronden (= kavels)
  • middelgrote koopwoningen
  • middelgrote bouwgronden (= kavels).
Meer info

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Een eerste luik van de Vlaamse Sociale Bescherming is de reeds bestaande vergoeding Vlaamse zorgverzekering.

Meer info

Advies om de toegankelijkheid van een woning voor ouderen te verbeteren

Om de toegankelijkheid van een woning voor ouderen te verbeteren kunt u terecht bij het meldpunt toegankelijkheid voor ouderen. Het meldpunt geeft u advies over de aanpassingsmogelijkheden aan de woning.

Meer info

Ambulante handel

(Vul hier je eigen tekst in)

Meer info

Anti-diefstalbeveiliging fietsen.

Jaarlijks staan er bij de politie een heleboel teruggevonden fietsen waarvan de eigenaar niet gekend is omdat de diefstal niet werd aangegeven en omdat de fiets niet werd gemarkeerd met het rijksregisternummer. 
 U kan uw fiets gratis laten markeren bij de verkeersdienst. Deze sticker kan niet verwijderd worden en maakt de tweewieler minder aantrekkelijk voor dieven.
Als een fiets toch gestolen of teruggevonden wordt, kan deze makkelijker via het rijksregisternummer terugbezorgd worden aan de eigenaar. Geef een fietsdiefstal steeds aan bij de lokale politie.

Meer info

Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Meer info

Asbestcement (eterniet)

Asbestcement wordt niet aan huis ingezameld, maar kan u gratis afgeven op het recyclagepark.
Max. lengte van 2,40 m. Neem voor het aanbieden van grotere stukken vooraf contact op met EcoWerf op 0800 97 0 97.
Vermijd het breken van asbestcement. Gebroken stukken mag u enkel verpakt (in plastic) aanbieden.

Meer info

Attest hinder openbare werken

Ondervindt u als zelfstandige hinder van openbare werken omdat die werken de toegang tot uw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, dan kunt u een 'attest hinder openbare werken' aanvragen. U hebt dat attest nodig om andere steunmaatregelen aan te vragen.

Meer info

Pagina's