Print

Vacatures

Algemeen directeur (m/v/x)

Het stads- en OCMW-bestuur zijn op zoek naar 1 voltijds algemeen directeur (m/v/x) in statutair dienstverband. We leggen ook een wervingsreserve van 3 jaar aan.

Je hebt de algemene leiding over de stads- en OCMW-diensten. Je bent bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Je bent voorzitter van het managementteam en je staat in voor een efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Je bent een bruggenbouwer en de verbindingsfiguur tussen de diensten en het stads- en OCMW-bestuur. Je adviseert de bestuursorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

Je voldoet o.a. aan volgende voorwaarden: je hebt de Belgische nationaliteit; je bent houder van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor; je bent houder van een rijbewijs B; je slaagt voor de selectieprocedure (schriftelijke proef, mondelinge proef en assessmentcenter).

We bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid aan en een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 75.371,15, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 35 vakantiedagen, terugbetaling kosten openbaar vervoer en fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. De proeftijd bedraagt 12 maanden.

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister) uiterlijk op 30 april 2018 in bij het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs). Voor de aanwervings- en toelatingsvoorwaarden en functiebeschrijving kan je terecht bij de personeelsdienst: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 27. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.

Aanleg wervingsreserve begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (C1-C2)

We leggen een wervingsreserve aan voor de functie van halftijds begeleid(st)er (m/v) (C1-C2) voor de buitenschoolse kinderopvang.

Je werkt in onze opvanglocaties. Je bent flexibel, loyaal en creatief. Je verzorgt het voor- en naschoolse toezicht. Ook tijdens de schoolvakanties vang je de kinderen op en verzorg je met je collega's de animatie. Je onderhoudt contact met de ouders.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs EN je voldoet aan de kwalificaties opgelegd door kind en gezin voor de erkende initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Je legt een recent uittreksel uit het strafregister (model 596.2 Sv.) voor. Je slaagt voor een selectieprocedure.
Laatstejaarsstudenten hebben toegang tot de selectie voor de functie van begeleid(st)er bko als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereisten voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

Wij bieden in ruil voor je inzet een minimum bruto jaarsalaris overeenkomstig de geldende salarisschalen voor een halftijds begeleid(st)er bko € 11.337,3 , maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv en de nodige bewijsstukken) uiterlijk op maandag 7 mei 2018 in bij het college van burgemeester en schepenen, A.Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel (per post of tegen ontvangstbewijs). Je kan voor de uitgebreide functiebeschrijvingen of voor meer informatie terecht bij de personeelsdienst (Gwendoline Deflem): selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42 (GEEN INSCHRIJVINGEN VIA MAIL).

 

Jobstudenten

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste jobstudenten om in de grote vakantie onze diensten te versterken.

 

Juli:

10 personen voor het ruimen van grachten en het onderhoud van veldwegen

1 persoon voor de dienst toerisme

1 (voltijds) begeleid(st)er voor de kinderopvang

1 bachelor of master LO in opleiding voor de sportdienst

Augustus:

1 persoon voor de dienst toerisme

1 persoon voor de sportdienst – zaalwachter

1 (voltijds) begeleid(st)er voor de kinderopvang

1 bachelor of master LO in opleiding voor de sportdienst

Voorwaarden:

kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn,

wij zijn enkel op zoek naar jobstudenten voor een volledige maand (juli of augustus),

een sollicitatiegesprek zal afgenomen worden van de kandidaat-jobstudenten voor de dienst toerisme, voor de buitenschoolse kinderopvang en van de bachelor of master LO in opleiding voor de sportdienst.

Voor de kandidaten voor de andere vakantiejobs is de datum van inschrijving medebepalend voor het in aanmerking komen voor een vakantiejob en wordt voorrang gegeven aan kandidaten die deze vakantiejob nog niet hebben gedaan,

het is wenselijk dat de kandidaat-jobstudenten voor het ruimen van de grachten en het onderhoud van veldwegen gevaccineerd zijn tegen hepatitis A; de jobstudenten die aangeworven worden moeten zelf hun schop en laarzen meebrengen,

voor de jobstudenten voor de kinderopvang zijn specifieke diplomavereisten van toepassing.

Kandidaturen kunnen tot en met vrijdag 04 mei 2018 ingediend worden bij de personeelsdienst. Je mag het doormailen, binnenbrengen of per post verzenden. Voor kandidaatstelling gebruik je enkel het sollicitatieformulier.

Info:

Gwendoline Deflem, 013 35 24 42 of selecties@scherpenheuvel-zichem.be