Print

Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraad heeft in haar huishoudelijk reglement een gemeenteraadscommissie betreffende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen opgericht, die is samengesteld uit 9 gemeenteraadsleden.

De commissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden de vergaderingen van de commissies achter gesloten deur gehouden.

Volgende vergadering: datum nog niet gekend

Geert Janssens

Geert Janssens (CD&V)
Voorzitter
Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 39 05 21 - GSM: 0496 55 11 66
geert.janssens@scherpenheuvel-zichem.be

Manu Claes

Manu Claes (CD&V)
Burgemeester
Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 78 40 - GSM: 0475 65 96 14
manu.claes@scherpenheuvel-zichem.be

Inne PauwelsInne Pauwels (CD&V)
Derde schepen
Abdijstraat 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0494 88 43 10
inne.pauwels@scherpenheuvel-zichem.be
Tony VancauwenberghTony Vancauwenbergh (Open VLD)
Zesde schepen
Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 14 17 - GSM: 0475 50 24 17
tony.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be
Joris De Vriendt

Joris De Vriendt (Vlaams Belang)
Voort 43, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0484 12 82 33
joris.devriendt@scherpenheuvel-zichem.be

Allessia Claes

Allessia Claes (N-VA)
Marcel Zeelmaekersstraat 41, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0471 97 96 62
allessia.claes@scherpenheuvel-zichem.be

Ronald Schuyten

Ronald Schuyten (Open VLD)
Eikstraat 8, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 78 32 70
ronald.schuyten@scherpenheuvel-zichem.be

Marc Van Torre

Marc Van Torre (N-VA)
Oude Tiensebaan 56, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 78 24 03
marc.vantorre@scherpenheuvel-zichem.be

Peter Cras (SP.A)
Ernest Claesstraat 52, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0474 35 07 74
peter.cras@scherpenheuvel-zichem.be