Print

Reglementen gemeenteraad

Hieronder vindt u een overzicht van de reglementen , goedgekeurd door de gemeenteraad. De informatie staat gerangschikt volgens datum van goedkeuring.

De goedgekeurde reglementen kan u hier raadplegen zo lang ze van toepassing zijn. Daarna worden ze verwijderd.

 ReglementDatum goedkeuringDatum bekendmaking
 Huishoudelijk reglement kinderopvang en vrijetijdsinitiatieven.30.01.202007.02.2020
 Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel19.12.201924.12.2019
 Vaststelling opcentiemen onroerende voorheffing 2020-202519.12.201906.01.2020
 Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.01.202019.12.201927.12.2019
 Vaststelling aanvullende personenbelasting 2020-202519.12.201927.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd- en sportwerking19.12.201927.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huis-aan-huis, op afroep of op het recyclagepark.19.12.201927.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen19.12.201927.12.2019
 Vaststelling van het inventarisatie- en belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen19.12.201927.12.2019
 Vaststelling van het inventarisatie- en belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen19.12.201927.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op tweede verblijven19.12.201927.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein28.11.201906.12.2019
 Retributie inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement voor socio-culturele en toeristische activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking met de stad28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op werken uitgevoerd door stadspersoneel28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal28.11.201906.12.2019
  Vaststelling van het retributiereglement op het takelen en bewaren van voertuigen28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal en podium28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op de graf- en columbariumconcessies en op de herdenkingsplaatjes28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten28.11.201906.12.2019
 Opheffing van het retributiereglement op de huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet en op de inbuizingen van grachten28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek28.11.201906.12.2019
 Wijziging van het retributiereglement van 22.03.2018 op het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van afvalrecipiënten28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het retributiereglement voor de administratieve prestaties28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels (activeringsheffing)28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de omgevingsvergunningen28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de ambulante activiteiten28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op nachtwinkels28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten28.11.201906.12.2019
 Vaststelling van het belastingreglement op de  brandstofdistributieapparaten28.11.201906.12.2019
 Goedkeuring reglement zorgparkeren28.11.201906.12.2019
 Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek28.11.201906.12.2019
 Goedkeuring reglement geveltuintjes12.09.201920.09.2019
 Vaststelling reglement beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest12.09.201920.09.2019
 Reglement stedelijke erkenning van verenigingen12.09.201920.09.2019
 Wijziging van retributiereglement op de verkoop van tickets voor socio-culturele en toeristische activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking van de stad17.06.201925.05.2019
 Wijziging van de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsruimten gecoördineerde versie25.04.201903.05.2019
 Wijziging reglement op de verkoop van toeristisch materiaal28.03.201908.04.2019
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad28.03.201908.04.2019
 Prijssubsubsidiereglement AGB 201913.12.201818.01.2019
 Huurreglement voor het huren van muziekinstrumenten van de HAMW25.10.201816.11.2018
 Retributiereglement voor het huren van muziekinstrumenten van de HAMW25.10.201816.11.2018
 Retributiereglement voornaamswijziging13.09.201821.09.2018
 Opheffing retributie huisdierstickers21.06.201828.06.2018
 Belasting ambulante activiteiten31.05.201807.06.2018
 Reglement op de standplaatsen voor ijsverkoopwagens te Averbode31.05.201807.06.2018
 Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel31.05.201807.06.2018
 Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel31.05.201807.06.2018
 Subsidiereglement erkende sportverenigingen31.05.201807.06.2018
 Politieverordening  beheer huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen31.05.201807.06.2018
 Retributiereglement huisdierenstickers20.04.201826.04.2018
 Aanpassing belastingreglement omgevingsvergunning20.04.201826.04.2018
 Terugbetaling inschrijvingsgeld HAMW20.04.201826.04.2018
 Stedelijk terrasreglement20.04.201826.04.2018
 Belastingreglement afgifte administratieve documenten22.03.201803.04.2018
 Retritbutiereglement sportkampen en -lessen22.03.201803.04.2018
 Retributiereglement stedelijke vakantiewerking22.03.201803.04.2018
 Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang- gecoördineerde versie22.03.201803.04.2018
 Huishoudelijk reglement kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven2.03.201803.04.2018
 Rechtpositieregeling voor het gemeentepersoneel22.03.201803.04.2018
 Opcentiemen onroerende voorheffing14.12.201704.01.2017
 Belastingreglement huishoudelijk afval14.12.201721.12.2017
 Opheffing belasting reclameborden14.12.201721.12.2017
 Prijssubsidiereglement voor het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.01.201814.12.201721.12.2017
 Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (wijziging)23.11.201721.12.2017
 Reglement cultuurprijs (wijziging)06.11.201721.12.2017
 Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen14.09.201721.09.2017
 GAS op gemengde parkeerinbreuken29.06.201703.08.2017
 GAS op gemengde parkeerinbreuken (inclusief protocol)29.06.201711.09.2018
 Retributiereglement zaal Familia29.06.201714.07.2017
 Retritutiereglement stedelijke zalen en lokalen29.06.201714.07.2017
 Retributiereglement sportinfrastructuur29.06.201714.07.2017
 Gebruikersreglement stedelijke zalen29.06.201714.07.2017
 Dienstreglement bibliotheek29.06.201714.07.2017
 Rechtspositieregeling gemeentepersoneel29.06.201714.07.2017
 Retributiereglement op het takelen van voertuigen30.03.201731.03.2017
 Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen30.03.201731.03.2017
 Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen30.03.201731.03.2017
 Retributiereglement takelen van voertuigen09.02.201713.02.2017
 Belastingreglement omgevingsvergunningen en natuurvergunningen09.02.201713.02.2017
 Belastingreglement op kampeerterreinen24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de brandstofdistributieapparaten24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op het plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op nachtwinkels24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op het verhuren van voertuigen met bestuurder24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de ambulante activiteiten24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de aanvraag of melding van het openen, veranderen of hernieuwen van hinderlijke inrichtingen24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op het niet-optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de aanvraag van stedenbouwkundige, verkavelings- en natuurvergunningen24.11.201609.12.2016
 Belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels (activeringsheffing)24.11.201609.12.2016
 Belastingsreglement op de tweede verblijven24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement voor de administratieve prestaties24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op de graf-en columbariumconcessies en op de herdenkingsplaatjes24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op de verkoop van compostvaten en -bakken en keukenafvalbakjes24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op de verkoop van startpakketten herbruikbare luiers (opheffing)24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal en podium24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op werken uitgevoerd door het stadspersoneel24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op de verkoop van tickets voor socio-culturele en toeristiche activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking met de stad24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement voor het verwijderen van aanplakbrieven (opheffing)24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek24.11.201609.12.2016
 Retributiereglement van het stedelijk onderwijs24.11.201609.12.2016
 Arbeidsreglement gemeentepersoneel27.10.201621.11.2016
 Huishoudelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging27.10.201621.11.2016
 Retributiereglement aanpassing brandregime voor evenementen15.09.201619.09.2016
 Belastingreglement harde en zachte plastics26.05.201613.06.2016
 Politieverordening betreffende de selectieve inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics26.05.201613.06.2016
 Subsidiereglement voetbalverenigingen28.04.201620.05.2016
 Retributiereglement op de stedelijke vakantiewerking23.03.201629.03.2016
 Aanvullende belasting op de personenbelasting17.12.201528.12.2015
 Seizoenskramen rond de basiliek17.12.201528.12.2015
 Algemene politieverordening26.11.201511.12.2015
 Bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties26.11.201511.12.2015
 Retributie op de afgifte van huisvuilzakken voor de gemeentelijke zalen26.11.201511.12.2015
 Opheffing retributie op winkeltassen14.09.201515.09.2015
 Schoolreglement ref O/NV/2015-2/SR25.06.201501.07.2015
 Arbeidsreglement stedelijke basisschool 1 en 225.06.201501.07.2015
 Subsidiëring cultureel en socio-cultureel volwassenenwerk25.06.201501.07.2015
 Belastingreglement onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels (wijziging)18.12.201429.12.2014
 Retrubutiereglement circussen27.11.201404.12.2014
 Lokaal toewijzingsreglement27.11.201404.12.2014
 Evaluatiereglement scholengemeenschap Hageland 201411.09.201415.09.2014
 Retributiereglement schoolzwemmen23.06.201401.07.2014
 Gebruikersreglement onderhoud grasvelden23.06.201401.07.2014
 Subsidiereglement kinderopvang in Scherpenheuvel-Zichem23.06.201401.07.2014
 Organiek reglement beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem26.05.201411.06.2014
 Statuten seniorenraad24.04.201407.05.2014
 Belastingreglement leegstand van gebouwen en woningen13.03.201417.03.2014
 Belastingreglement verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen13.03.201417.03.2014
 Belastingreglement verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten13.03.201417.03.2014
 Statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad13.02.201417.02.2014
 Toelagereglement inbraakbeveiliging in woningen05.12.201306.02.2014
 Subsidiereglement plaatselijke welzijnsverenigingen05.12.201306.02.2014
 Subsidiereglement plaatselijke seniorenverenigingen05.12.201306.02.2014
 Subsidiereglement welzijnsprojecten05.12.201306.02.2014
 Subsidiereglement seniorenprojecten05.12.201306.02.2014
 Reglement viering jubilarissen05.12.201306.02.2014
 Subsidiereglement korte opvang05.12.201306.02.2014
 Reglement ondersteuning culturele projecten05.12.201306.02.2014
 Reglement premie jubileum erkende vereniging05.12.201306.02.2014
 Reglement buurtfeestencheques05.12.201306.02.2014
 Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking23.10.201306.02.2014
 Gebruikersreglement stedelijke sportinfrastructuur20.06.201306.02.2014
 Gebruikersreglement stedelijke zalen en gc den egger20.06.201306.02.2014
 Klachtenprocedure07.02.201306.02.2014
 Reglement kadervorming30.12.201307.01.2014
 Reglement werkingssubsidies jeugdbewegingen en jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening30.12.201307.01.2014
 Reglement werkingssubsidies jeugdhuizen/-clubs30.12.201307.01.2014
 Reglement bivaksubsidies30.12.201307.01.2014
 Reglement huursubsidies30.12.201307.01.2014
 Reglement projectsubsidies jeugdinitatieven30.12.201307.01.2014
 Reglement projectsubsidies jeugdmuziekfestivals30.12.201307.01.2014
 Reglement bouwsubsidies30.12.201307.01.2014
 Reglement vervoersdienst30.12.201307.01.2014
 Reglement bivakvervoer30.12.201307.01.2014
 Reglement energiesubsidies30.12.201307.01.2014
 Aanvullende belasting op de personenbelasting30.12.201307.01.2014