Print

Reglementen en verordeningen

Hieronder vindt u een overzicht van de reglementen en verordeningen, goedgekeurd door de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. De informatie staat gerangschikt volgens datum van goedkeuring.

De goedgekeurde reglementen kan u hier raadplegen zo lang ze van toepassing zijn. De tijdelijke politieverordeningen blijven online zolang de datum waarvoor ze van toepassing zijn nog niet voorbij is. Daarna worden ze verwijderd.

Gemeenteraad

Prijssubsubsidiereglement AGB 201913.12.201818.01.2019
Huurreglement voor het huren van muziekinstrumenten van de HAMW25.10.201816.11.2018
Retributiereglement voor het huren van muziekinstrumenten van de HAMW25.10.201816.11.2018
Retributiereglement voornaamswijziging13.09.201821.09.2018
Opheffing retributie huisdierstickers21.06.201828.06.2018
Belasting ambulante activiteiten31.05.201807.06.2018
Reglement op de standplaatsen voor ijsverkoopwagens te Averbode31.05.201807.06.2018
Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel31.05.201807.06.2018
Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel31.05.201807.06.2018
Subsidiereglement erkende sportverenigingen31.05.201807.06.2018
Politieverordening  beheer huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen31.05.201807.06.2018
Retributiereglement huisdierenstickers20.04.201826.04.2018
Aanpassing belastingreglement omgevingsvergunning20.04.201826.04.2018
Terugbetaling inschrijvingsgeld HAMW20.04.201826.04.2018
Stedelijk terrasreglement20.04.201826.04.2018
Belastingreglement afgifte administratieve documenten22.03.201803.04.2018
Retritbutiereglement sportkampen en -lessen22.03.201803.04.2018
Retributiereglement stedelijke vakantiewerking22.03.201803.04.2018
Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang22.03.201803.04.2018
Huishoudelijk reglement kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven2.03.201803.04.2018
Rechtpositieregeling voor het gemeentepersoneel22.03.201803.04.2018
Opcentiemen onroerende voorheffing14.12.201704.01.2017
Belastingreglement huishoudelijk afval14.12.201721.12.2017
Opheffing belasting reclameborden14.12.201721.12.2017
Prijssubsidiereglement voor het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.01.201814.12.201721.12.2017
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (wijziging)23.11.201721.12.2017
Reglement cultuurprijs (wijziging)06.11.201721.12.2017
Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen14.09.201721.09.2017
GAS op gemengde parkeerinbreuken29.06.201703.08.2017
GAS op gemengde parkeerinbreuken (inclusief protocol)29.06.201711.09.2018
Retributiereglement zaal Familia29.06.201714.07.2017
Retritutiereglement stedelijke zalen en lokalen29.06.201714.07.2017
Retributiereglement sportinfrastructuur29.06.201714.07.2017
Gebruikersreglement stedelijke zalen29.06.201714.07.2017
Dienstreglement bibliotheek29.06.201714.07.2017
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel29.06.201714.07.2017
Retributiereglement op het takelen van voertuigen30.03.201731.03.2017
Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen30.03.201731.03.2017
Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen30.03.201731.03.2017
Retributiereglement takelen van voertuigen09.02.201713.02.2017
Belastingreglement omgevingsvergunningen en natuurvergunningen09.02.201713.02.2017
Belastingreglement op kampeerterreinen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de brandstofdistributieapparaten24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op nachtwinkels24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het verhuren van voertuigen met bestuurder24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de ambulante activiteiten24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de aanvraag of melding van het openen, veranderen of hernieuwen van hinderlijke inrichtingen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op het niet-optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de aanvraag van stedenbouwkundige, verkavelings- en natuurvergunningen24.11.201609.12.2016
Belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels (activeringsheffing)24.11.201609.12.2016
Belastingsreglement op de tweede verblijven24.11.201609.12.2016
Retributiereglement voor de administratieve prestaties24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de graf-en columbariumconcessies en op de herdenkingsplaatjes24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van compostvaten en -bakken en keukenafvalbakjes24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van startpakketten herbruikbare luiers (opheffing)24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal en podium24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op werken uitgevoerd door het stadspersoneel24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de verkoop van tickets voor socio-culturele en toeristiche activiteiten ingericht door de stad of in samenwerking met de stad24.11.201609.12.2016
Retributiereglement voor het verwijderen van aanplakbrieven (opheffing)24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen24.11.201609.12.2016
Retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek24.11.201609.12.2016
Retributiereglement van het stedelijk onderwijs24.11.201609.12.2016
Arbeidsreglement gemeentepersoneel27.10.201621.11.2016
Huishoudelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging27.10.201621.11.2016
Retributiereglement aanpassing brandregime voor evenementen15.09.201619.09.2016
Belastingreglement harde en zachte plastics26.05.201613.06.2016
Politieverordening betreffende de selectieve inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics26.05.201613.06.2016
Subsidiereglement voetbalverenigingen28.04.201620.05.2016
Retributiereglement op de stedelijke vakantiewerking23.03.201629.03.2016
Aanvullende belasting op de personenbelasting17.12.201528.12.2015
Seizoenskramen rond de basiliek17.12.201528.12.2015
Algemene politieverordening26.11.201511.12.2015
Bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties26.11.201511.12.2015
Retributie op de afgifte van huisvuilzakken voor de gemeentelijke zalen26.11.201511.12.2015
Opheffing retributie op winkeltassen14.09.201515.09.2015
Schoolreglement ref O/NV/2015-2/SR25.06.201501.07.2015
Arbeidsreglement stedelijke basisschool 1 en 225.06.201501.07.2015
Subsidiëring cultureel en socio-cultureel volwassenenwerk25.06.201501.07.2015
Belastingreglement onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels (wijziging)18.12.201429.12.2014
Retrubutiereglement circussen27.11.201404.12.2014
Lokaal toewijzingsreglement27.11.201404.12.2014
Evaluatiereglement scholengemeenschap Hageland 201411.09.201415.09.2014
Retributiereglement schoolzwemmen23.06.201401.07.2014
Gebruikersreglement onderhoud grasvelden23.06.201401.07.2014
Subsidiereglement kinderopvang in Scherpenheuvel-Zichem23.06.201401.07.2014
Organiek reglement beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem26.05.201411.06.2014
Statuten seniorenraad24.04.201407.05.2014
Belastingreglement leegstand van gebouwen en woningen13.03.201417.03.2014
Belastingreglement verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare woningen13.03.201417.03.2014
Belastingreglement verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten13.03.201417.03.2014
Statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad13.02.201417.02.2014
Toelagereglement inbraakbeveiliging in woningen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement plaatselijke welzijnsverenigingen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement plaatselijke seniorenverenigingen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement welzijnsprojecten05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement seniorenprojecten05.12.201306.02.2014
Reglement viering jubilarissen05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement korte opvang05.12.201306.02.2014
Reglement ondersteuning culturele projecten05.12.201306.02.2014
Reglement premie jubileum erkende vereniging05.12.201306.02.2014
Reglement buurtfeestencheques05.12.201306.02.2014
Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking23.10.201306.02.2014
Gebruikersreglement stedelijke sportinfrastructuur20.06.201306.02.2014
Gebruikersreglement stedelijke zalen en gc den egger20.06.201306.02.2014
Klachtenprocedure07.02.201306.02.2014
Reglement kadervorming30.12.201307.01.2014
Reglement werkingssubsidies jeugdbewegingen en jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening30.12.201307.01.2014
Reglement werkingssubsidies jeugdhuizen/-clubs30.12.201307.01.2014
Reglement bivaksubsidies30.12.201307.01.2014
Reglement huursubsidies30.12.201307.01.2014
Reglement projectsubsidies jeugdinitatieven30.12.201307.01.2014
Reglement projectsubsidies jeugdmuziekfestivals30.12.201307.01.2014
Reglement bouwsubsidies30.12.201307.01.2014
Reglement vervoersdienst30.12.201307.01.2014
Reglement bivakvervoer30.12.201307.01.2014
Reglement energiesubsidies30.12.201307.01.2014
Aanvullende belasting op de personenbelasting30.12.201307.01.2014

Schepencollege

Tijdelijke politieverordeningen

OnderwerpDatum goedkeuringDatum bekendmaking
Carnavalstoet Keiberg op 02.03.201911.02.201915.02.2019
Carnaval Zichem11.02.201915.02.2019
Kindercarnavalstoet Zichem op 01.03.201911.02.201915.02.2019
Buitenspeeldag op 24.04.201911.02.201915.02.2019
Carnaval Scherpenheuvel11.02.201915.02.2019
Kermis op straat van 10.05 tot 13.05.201911.02.201915.02.2019
Make a wish: De Domeo's op 15.02.201904.02.201915.02.2019
Opendeurdag Brandweer op 29.09.201919.11.201818.01.2018
Leveringen Vlaspit in de Rozenstraat18.07.201604.08.2016

Aanvullend reglement (AR)

OnderwerpDatum goedkeuringDatum bekendmaking
Houwaartstraat21.01.201925.01.2019
Ernest Claesstraat17.12.201818.01.2019
Testeltsebaan26.11.201818.01.2019
Pannestraat26.11.201818.01.2019
Eikeveldstraat26.11.201818.01.2019
Markt (noordelijk deel)19.11.201818.01.2019
Pater R. Van de Wouwerstraat19.11.201818.01.2019
Ijsbergstraat30.07.201810.08.2018
Leistraat30.07.201810.08.2018
Vosselaar30.07.201810.08.2018
Hulst28.05.201807.06.2018
Snelheidsreglementering02.05.201714.07.2017
Abdijstraat24.04.201714.07.2017
Parking tegenover kerk Zichem10.07.201714.07.2017
Parking den egger10.07.201714.07.2017
Tonnagebeperking07.06.201714.07.2017
Schuttersveldstraat08.05.201729.05.2017
Binnenstraat15.05.201729.05.2017
Ernest Claesstraat02.05.201702.05.2017
Poortberg10.04.201702.05.2017
Miskruisstraat20.03.201723.03.2017
Wijk Stenenmolen20.03.201723.03.2017
Verbinding tussen Sparrenlaan en Perzikenlaan13.02.201716.02.2017
Westelsebaan13.02.201716.02.2017
Steenweg Scherpenheuvel13.02.201716.02.2017
Molenstraat13.02.201716.02.2017
Sparrenlaan13.02.201716.02.2017
Kranenburgstraat23.01.201716.02.2017
Kwalijkstraat23.01.201716.02.2017
Cobergerstraat16.01.201716.02.2017
Blauwe zone Scherpenheuvel16.01.201716.02.2017
Kloosterstraat16.01.201716.02.2017
Elenstraat16.01.201716.02.2017
Isabellaplein16.01.201716.02.2017
Koophandelstraat16.01.201716.02.2017
Valleistraat16.01.201716.02.2017
Brouwerijstraat16.01.201716.02.2017
Parking stadhuis16.01.201716.02.2017
Noordervest16.01.201716.02.2017
Zuidervest16.01.201716.02.2017
Rozenkranslaan02.01.201709.01.2017
Markt (oostelijk, zuidelijk en westelijk deel)21.11.201613.12.2016
Schransstraat28.11.201613.12.2016
Veststraat (ingang garages)14.11.201621.11.2016
Langestraat14.11.201621.11.2016
Wandelpad naar Maagdentoren03.10.201613.10.2016
Rozenkranslaan04.07.201606.07.2016
Lobbensestraat04.07.201606.07.2016
August Nihoulstraat04.07.201606.07.2016
Prattenborgplein20.06.201627.06.2016
Sparrenlaan13.06.201627.06.2016
Buurtweg 3613.06.201627.06.2016
Koningin Astridstraat06.06.201613.06.2016
Diestsestraat23.05.201613.06.2016
Mannenberg23.05.201613.06.2016
Albertusplein23.05.201613.06.2016
Lelielaan23.05.201613.06.2016
Koning Albertstraat23.05.201613.06.2016
Veststraat09.05.201620.05.2016
Binnenstraat04.04.201618.04.2016
Bosbessenstraat04.04.201618.04.2016
Eikstraat04.04.201618.04.2016
Engelenberg04.04.201618.04.2016
Hamerstraat04.04.201618.04.2016
Haverweide04.04.201618.04.2016
Heidebosstraat04.04.201618.04.2016
Klottebergstraat04.04.201618.04.2016
Lobbensestraat04.04.201618.04.2016
Maasstraat04.04.201618.04.2016
Pelgrimsstraat04.04.201618.04.2016
Processieweg04.04.201618.04.2016
Tieltsebaan04.04.201618.04.2016
Tiensestraat04.04.201618.04.2016
Van Thienwinckelstraat04.04.201618.04.2016
Vossekotstraat04.04.201618.04.2016
Weg Messelbroek04.04.201618.04.2016
Wezelbaan04.04.201618.04.2016
Reppelsebaan08.02.201625.02.2016
Vorststraat08.02.201625.02.2016
Bergstraat25.01.201625.02.2016
Biezebeemden25.01.201625.02.2016
Bredestraat25.01.201625.02.2016
Bremweg25.01.201625.02.2016
Centrum Testelt25.01.201625.02.2016
Dijk25.01.201625.02.2016
Dorp25.01.201625.02.2016
Elzenstraat25.01.201625.02.2016
Grensstraat25.01.201625.02.2016
Hanenberg25.01.201625.02.2016
Hollestraat25.01.201625.02.2016
Ir. Theyskenslaan25.01.201625.02.2016
Kasteelstraat25.01.201625.02.2016
Kattestraat25.01.201625.02.2016
Langedreef25.01.201625.02.2016
Langestraat25.01.201625.02.2016
Lochtstraat25.01.201625.02.2016
Monseigneur Bremsstraat25.01.201625.02.2016
Nieuwstraat25.01.201625.02.2016
Op 't Zand25.01.201625.02.2016
Openbare parking ter hoogte van zaal Concordia25.01.201625.02.2016
Pastoriestraat25.01.201625.02.2016
Pater De Grootstraat25.01.201625.02.2016
Plaats-Vondel25.01.201625.02.2016
Rode25.01.201625.02.2016
Roode Berg25.01.201625.02.2016
Schaapsweg25.01.201625.02.2016
Schuurweg25.01.201625.02.2016
Spiesweg25.01.201625.02.2016
Stationsstraat25.01.201625.02.2016
Stationsstraat (parking station Testelt)25.01.201625.02.2016
Stationswjk25.01.201625.02.2016
Teekbroek25.01.201625.02.2016
Testeltsesteenweg25.01.201625.02.2016
Tuinwijk25.01.201625.02.2016
Voort25.01.201625.02.2016
Weefbergstraat25.01.201625.02.2016
Wijngaardstraat25.01.201625.02.2016
Wildendriesdijk25.01.201625.02.2016
Zandstraat25.01.201625.02.2016
Zavelbeemden25.01.201625.02.2016
Zilweg25.01.201625.02.2016
Tiaberg18.01.201622.01.2016
Bredeveldstraat07.12.201511.12.2015
Wijnputstraat07.12.201511.12.2015
Veststraat07.12.201511.12.2015
Steenweg Diest07.12.201511.12.2015
Oranjestraat07.12.201511.12.2015
Veststraat (ingang garages)07.12.201511.12.2015
Boonstraat30.11.201511.12.2015
Steenweg Molenstede23.11.201524.11.2015
Hoornblaas23.11.201524.11.2015
Tessenderlobaan23.11.201524.11.2015
Snelheidsreglement16.11.201524.11.2015
Heidestraat19.10.201516.11.2015
Eikeveldstraat12.10.201513.10.2015
Uitgeverijplein12.10.201513.10.2015
Rozenstraat24.08.201528.08.2015
Hondenstraat27.07.201531.07.2015
Prins Alexanderstraat13.07.201516.07.2015
Parking De Hemmekes13.07.201516.07.2015
Wijk van Parijs13.07.201516.07.2015
Vossekotstraat13.07.201516.07.2015
Mannenberg13.07.201516.07.2015
Oude Tiensebaan16.03.201513.05.2015
Michel Janssensstraat16.03.201513.05.2015
Stenenmolenstraat16.03.201513.05.2015
Rootstraat16.03.201513.05.2015
Eggersberg16.03.201513.05.2015
Frans Smeyersstraat16.03.201513.05.2015
Lindenlaan16.03.201513.05.2015
Merellaan16.03.201513.05.2015
Lijsterlaan16.03.201513.05.2015
Goede Weide16.03.201513.05.2015
Groenhoef16.03.201513.05.2015
Vinkenlaan16.03.201513.05.2015
Prattenborgstraat16.03.201513.05.2015
Koning Boudewijnstraat23.02.201527.02.2015
Dijk16.02.201527.02.2015
Tiensestraat16.02.201527.02.2015
Stationsstraat16.02.201527.02.2015
Op 't Hof16.02.201527.02.2015
Pater Beckxstraat16.02.201527.02.2015
Bebouwde kom Zichem24.11.201404.12.2014
Bebouwde kom Averbode24.11.201404.12.2014
Bebouwde kom Scherpenheuvel24.11.201404.12.2014
Zone 30 Zichem24.11.201404.12.2014
Zone 30 Messelbroek24.11.201404.12.2014
Zone 30 Zandstraat24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Rozenkranslaan24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Gemeenschapsschool BLO Klaverblad24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Stedelijke kleuterschool Zuidervest24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Stedelijke basisschool Lobbensestraat24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Stedelijke kleuterschool Lobbensestraat24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Stedelijke kleuter- en basisschool Teekbroek24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Vrije kleuter- en basisschool Brabantsebaan24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Vrije kleuter- en basisschool Hulst24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Vrije kleuter- en basisschool Houwaartstraat24.11.201404.12.2014
Zone 30 schoolomgeving - Vrije kleuter- en basisschool Boonstraat24.11.201404.12.2014

Besluiten van de burgemeester 

OnderwerpDatum goedkeuringDatum bekendmaking
Opheffing verbod op het houden van kampvuren en alle open vuren wegens droogte24.08.201827.08.2018