Print

Gemeentewegen

Openbaar onderzoek betreffende het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 33 van de atlas der buurtwegen van Scherpenheuvel.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het gedeeltelijke verplaatsen van een gemeenteweg en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan, meer bepaald voetweg nr. 33 van de atlas der buurtwegen van Scherpenheuvel, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2020. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis van maandag 22 juni 2020 tot en met dinsdag 21 juli 2019. Bezwaren of opmerkingen dienen voor het einde van het openbaar onderzoek worden ingediend bij de stad Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Openbaar onderzoek betreffende het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 69 van de atlas der buurtwegen van Zichem.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het gedeeltelijke verplaatsen van een gemeenteweg en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan, meer bepaald voetweg nr. 69 van de atlas der buurtwegen van Zichem, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2020. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis van maandag 22 juni 2020 tot en met dinsdag 21 juli 2019. Bezwaren of opmerkingen dienen voor het einde van het openbaar onderzoek worden ingediend bij de stad Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.