Print

Beleidsdocumenten

Jaarrekening

De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar. In de gemeente loopt een financieel boekjaar gelijk met een kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting bij de jaarrekening. De jaarrekening wordt opgemaakt door de financieel directeur.

De documenten liggen ter inzage op de financiële dienst en kunnen door iedereen geraadpleegd worden. De jaarrekening wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.

Budget