Print

Vast bureau 2022

U vindt hier van elke zitting van het vast bureau een lijst van de besluiten met een korte omschrijving.

De bekendmaking van besluiten het vast bureau gebeurt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de website bekend gemaakt werden.

Hoe inzage krijgen in besluiten?

U kan heel wat besluiten raadplegen op onze website. Vindt u een besluit niet terug of heeft u meer informatie nodig, neem dan contact op via openbaarheid@scherpenheuvel-zichem.be.

Hoe klacht indienen?

In vele gevallen is er een beroepsprocedure opgenomen in het besluit of het reglement zelf.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

Voor klachten i.v.m. onze dienstverlening is een andere klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor kan u gebruik maken van het klachtenformulier.

Documenten van de zittingen

Datum zittingDocumentenDatum bekendmaking
03.01.2022besluitenlijst06.01.2022
10.01.2022besluitenlijst11.01.2022
17.01.2022besluitenlijst20.01.2022
24.01.2022besluitenlijst25.01.2022
31.01.2022besluitenlijst