Print

Gemeenteraad 2021

U vindt hier van elke zitting van de gemeenteraad de agenda, de toelichting van de agendapunten, een lijst van de besluiten met een korte omschrijving, een audioverslag van het openbare gedeelte van de zitting en de goedgekeurde notulen.

Hoe inzage krijgen in besluiten?

U kan heel wat besluiten raadplegen op onze website. Vindt u een besluit niet terug of heeft u meer informatie nodig, neem dan contact op via openbaarheid@scherpenheuvel-zichem.be.

Hoe klacht indienen?

In vele gevallen is er een beroepsprocedure opgenomen in het besluit of het reglement zelf.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

Voor klachten i.v.m. onze dienstverlening is een andere klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor kan u gebruik maken van het klachtenformulier.

Documenten van de zittingen

Datum
zitting
DocumentenDatum
bekendmaking

28.01.2021

agenda 
toelichting agendapunten 
lijst besluiten 
zittingsverslag (audio) 
notulen 
   
25.02.2021agenda 
toelichting agendapunten 
lijst besluiten 
zittingsverslag (audio) 
notulen 

Schriftelijke vragen

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. De schriftelijke vragen en daarop verstrekte antwoorden worden 14 dagen na het verstrekken van het antwoord aan de aanvrager gepubliceerd op de website.